V La Halle Freyssinet v Paříži bude v roce 2016 otevřen největší inkubátor na světě [fr]

Projekt byl vytvořen ve spolupráci s městem Paříž a na jeho financování se podílela finanční společnost Caisse des Dépôts et Consignations a předseda mobilního operátoru Free, Xavier Niel. Hala bude moci ke konci roku 2016 pojmout 1 000 inovativních startupů. Tento projekt by měl Francii umožnit přitáhnout nové talenty, tvůrce a investory, a zvýšit tak svou váhu na mezinárodním poli v oblasti digitálních technologií. Pro startupy se značkou French Tech budou v hale k dispozici kanceláře k pronajmutí.

Tato událost se konala ve stejnou dobu jako 1. ročník mezinárodního setkání „Rencontres Internationales de la French Tech“, které v sídle organizace UBIFRANCE uspořádala startupová platforma French Tech. French Tech si klade za cíl sdružovat všechny aktéry vytvářející dynamiku digitálního sektoru ve Francii, ale také a především na mezinárodním poli. Jak ve svém projevu proneseném ve Freyssinetově hale připomněl francouzský prezident François Hollande „French Tech je budoucností Francie a úlohou státu je toto hnutí podporovat“.

Digitální sektor v číslech

Podle zprávy McKinsey France ze září 2014 „hraje digitální sektor v makroekonomickém měřítku podstatnou roli: dle výpočtu na základě poptávky představuje přidaná hodnota generovaná digitálním sektorem 5,5 % francouzského HDP, což je více než odvětví finančních služeb (4,8 % HDP) a blíží se údajům ze stavebnictví (6,3 % HDP). Přímá pracovní místa v digitálním sektoru navíc tvoří 3,3 % všech zaměstnaneckých míst ve Francii. To například 1,5 krát převyšuje nabídku míst v zemědělsko-potravinářském průmyslu.

Freyssinetova hala byla postavena v roce 1927 inženýrem Eugènem Freyssinetem. Budova původně sloužila k překládání nákladu mezi kamiony a nákladními vlaky a byla propojena s železnicí a nádražím gare d’Austerlitz. Freyssinetovu halu s rozměry 310 metrů na délku a 58 metrů na šířku tvoří tři paralelní lodě s tenkou klenbou z předpjatého betonu, jehož tloušťka u hřebene střechy nedosahuje ani 5 centimetrů.

Dernière modification : 14/11/2014

Haut de page