Francie v mezinárodním hodnocení [fr]

Podle Mezinárodního měnového fondu je Francie 5. světovou mocností. Podle několika studií zaměřených na nejrůznější oblasti si Francie na mezinárodní scéně vede dobře. Můžeme si toho všimnout na základě hodnocení UNCTAD (Konference OSN o obchodu a rozvoji), Státního ústavu duševního vlastnictví nebo také EPI (Indexu výkonnosti z hlediska životního prostředí).

Výkonná ekonomika se opírá o špičková průmyslová odvětví

-  Francie má 5. nejvyšší HDP na světě

-  Je 4. světovým a 2. evropským dodavatelem do automobilové prvovýroby i autopříslušenství

-  Je 4. největším evropským příjemcem přímých zahraničních investic, nejpřitažlivější je region Ile-de-France okolo Paříže

-  Je 6. světovým a 2. evropským předkladatelem patentů. V době světové hospodářské krize a silné konkurence je průmyslové vlastnictví hlavním bodem inovačních strategií

-  Je na 5. místě na světě a na 2. v Evropě v oblasti chemického průmyslu, je 3. největším vývozcem chemických a farmaceutických výrobků na světě

-  Je 2. na světě v oblasti biotechnologií

-  Je 4. na světě v oblasti pojišťovnictví. Francouzské pojišťovací společnosti jsou v zahraničí dobře etablované a uskutečňují tam třetinu svého obratu

-  Je 3. na světě v oblasti příjmů z cestovního ruchu. Francie je stále nejnavštěvovanější zemí na světě (přibližně 80 milionů návštěvníků ročně).

Hospodářská stabilita umožňuje investice do zdravotnictví a do rozvoje

- Francie je 3. na světě v oblasti výdajů na zdravotnictví na obyvatele. Podle zprávy Mezinárodní zdravotnické organizace poskytuje Francie nejlepší všeobecnou zdravotní péči na světě.

- Francie je na 4. místě na světě v oblasti veřejné podpory rozvoji : působí masově, a to prostřednictvím darů a dotovaných úvěrů na hospodářský rozvoj a na zlepšení životních podmínek v daných zemích.

Energetická politika zaměřená do budoucnosti

- Francie zaujímá 6. místo na světě v oblasti ochrany životního prostředí
Podle EPI indexu vypracovaného univerzitami Yale a Columbia, hodnocení Francie, jež se rozhodla investovat do tohoto sektoru, se v posledních pěti letech neustále zlepšuje. Zaznamenala velice dobré výsledky v oblasti zpracování odpadů nebo snižování skleníkových plynů. Tyto byly značně omezeny díky 75 % podílu jaderné energetiky na výrobě elektřiny.

Francie je také na špici ve vývoji energií z obnovitelných zdrojů :

- zaujímá 6. místo na světě v oblasti výroby elektřiny ve větrných elektrárnách

- 5. místo na světě pokud jde o instalovaný výkon fotovoltaických elektráren

Ile-de-France je příkladem globalizovaného světa

Toto centrum aktivních sil země je známé daleko za hranicemi tohoto regionu. Jedná se o :

-  nejnavštěvovanější destinaci cestovního ruchu na světě

-  hlavní místo konání odborných konferencí a akcí

-  Paříž je po Londýnu druhým hlavním finančním centrem v Evropě

-  3. hlavního příjemce zahraničních investic na světě

-  v hodnocení britské analytické společnosti QS je Paříž hlavním studentským městem před Londýnem, Bostonem a Melbournem. Toto hodnocení vychází z kvality života, přístupu zaměstnavatelů k absolventům a z výše školného

-  celá 1/3 z 500 největších světových firem má své sídlo v Ile-de-France.

Dernière modification : 06/11/2013

Haut de page