V rámci 18. ročníku konference nadace Forum 2000 se na Francouzském velvyslanectví konal debatní oběd na téma „Budoucnost Afriky“ [fr]

V rámci 18. ročníku konference nadace Forum 2000 se na Francouzském velvyslanectví konal debatní oběd na téma „Budoucnost Afriky“. Kromě dvou řečníků pozvaných Forem 2000, francouzského politologa Etienna Smithe (Institut politických studií IEP Paříž) a portugalského obchodníka Paula Nevese (institut IPDAL, Lisabon), se akce zúčastnili také diplomaté, odborníci na africkou problematiku, zástupci nevládních organizací a poskytovatelé rozvojové pomoci.

Diskuse se týkala především ústředního tématu tohoto ročníku Fora 2000, tedy „nespokojené demokracie“. Účastníci vyzdvihli univerzální platnost demokratických hodnot a principů a rozmanitost cest, které k nim mohou vést. Velvyslankyně afrických zemí se zastoupením v Praze (Ghana, Jihoafrická republika, Nigérie) velice přesvědčivě vysvětlovaly podmíněnost pevného ukotvení demokratického chování nabytím ekonomických a sociálních práv (vzdělání).

Všichni účastníci debatního oběda se shodli na potřebě znovu tuto událost zopakovat a věnovat Africe více prostoru během příštího ročníku Fora 2000 v roce 2015.

Dernière modification : 15/10/2014

Haut de page