VŠE oslavila 20 let spolupráce s Francií

Francouzsko-československý institut řízení byl založen 1. července 1990 díky iniciativě francouzského velvyslanectví v Praze, které se rozhodlo podpořit transformaci československé ekonomiky formou vzdělávání manažerů a vysokoškolských pedagogů. Byl prvním mezinárodním institutem VŠE v Praze a postgraduální studium zde ukončil již 19. ročník kurzu Master Management et Administration des Entreprises (MBA-MAE). Tento magisterský program je realizován ve spolupráci s konsorciem 4 francouzských vysokoškolských institucí, vedeným Univerzitou Jean Moulin Lyon III. Další partnerské instituce jsou Univerzita Paris I a Univerzita Nice - Sophia Antipolis (prostřednictvím IAE) a Audencia Nantes.

Slavnostní promoce se zúčastnili francouzský velvyslanec P. Lévy, kulturní rada O. Jacquot a ekonomický rada B. Boidin, členové vedení VŠE v Praze, ředitel mezinárodních vztahů Univerzity Jeana Moulina z Lyonu E. Callot, děkan IAE de Lyon J. Rive a další zahraniční hosté z partnerských vysokých škol IAE de Paris a IAE de Nice.

Více než 400 absolventů dnes působí nejčastěji v manažerských pozicích ve francouzských společnostech, v podnicích, které s frankofonními teritorii obchodují, i ve státní správě.

Francie patří k nejvýznamnějším mezinárodním partnerům VŠE v řadě oblastí. Z hlediska mobility studentů i učitelů je Francie – vzhledem k vyrovnané bilanci - příkladem partnerské spolupráce. V loňském roce vyslala škola na výměnné pobyty do Francie 54 studentů a na VŠE studovalo 53 francouzských studentů z 12 partnerských vysokých škol. Intenzivní jsou i učitelské výměny. Na VŠE v Praze hostovalo 14 francouzských profesorů a v rámci programu Erasmus se uskutečnilo celkem 9 přednáškových pobytů na univerzitách v Lyonu, Paříži a Nantes.

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page