"Václav Havel ztělesňuje sjednocení Evropy." [fr]

Prezident francouzské republiky Nicolas Sarkozy přijel 23. prosince 2011 do Prahy na pohřeb bývalého českého a československého prezidenta Václava Havla. U této příležitosti poskytl televizní rozhovor.

Rozhovor se konal 23. prosince 2011 v Buquoyském paláci, sídle Francouzského velvyslanectví v Praze, ve stejné jídelně, kde se 9. prosince 1988 setkal tehdejší francouzský prezident François Mitterrand s československými disidenty, mezi nimiž byl i Václav Havel.

Částečný přepis rozhovoru

OTÁZKA: Dobrý den, pane prezidente. Děkujeme Vám za čas, který jste se nám rozhodl věnovat před posledním rozloučením s bývalým českým prezidentem Václavem HAVLEM.
Proč jste si přál přijet na jeho státní pohřeb a co pro Vás, prezidenta Francouzské republiky, Václav HAVEL znamená?

PREZIDENT: Francouzi musí pochopit, že Václav HAVEL je velikán, který zosobňuje evropskou kulturu a znovusjednocení Evropy. Je ztělesněním evropské kultury a evropského modelu.

Spolu s několika dalšími, jako byli Alexandr SOLŽENICYN, Lech WALESA nebo Andrej SACHAROV, přispěl k pádu Sovětského svazu. Organizoval, prožíval a ztělesňoval nenásilnou sametovou revoluci. Dnes dochází na druhém břehu Středozemního moře k revolucím usilujícím o demokracii. Nevím, jestli si všichni uvědomují, co znamenali muži jako Václav HAVEL pro náš kontinent. Jeden z jeho výroků, jejž pronesl před shromážděním desetitisíců Čechů, mne velmi oslovil. Byla to věta: „Nejsme jako oni.“

Václav Havel byl vězněn a prezidentem být nechtěl. Stal se jím pouze na přechodnou dobu, a ve funkci zůstal 13 let.

Zasloužil se o přechod východní Evropy k demokracii a vždy obhajoval znovusjednocení kontinentu. Stal se ztělesněním evropské kultury.

(…)

OTÁZKA: Nacházíme se v ekonomické krizi. Není tato jednoznačně otevřená krize s Tureckem luxusem, který si Francie nemůže dovolit?

PREZIDENT: Bojovat za svá přesvědčení není nikdy luxus. Ustoupit ze svých přesvědčení je vždy zbabělé a za zbabělost se nakonec vždycky platí.

Celá Evropa si dnes v Praze připomíná památku Václava HAVLA. Co je jeho odkazem? Je třeba mít svá přesvědčení a bojovat za ně. Je třeba vést dialog, a to s úctou, dívat se do minulosti a brát si z ní ponaučení pro budoucnost. Stojíme na počátku 21. století. Století dvacáté bylo stoletím velkých katastrof, genocid a vražedných ideologií. Muži jako Lech WALESA v Polsku, Nelson MANDELA v Jihoafrické republice nebo Václav HAVEL v tehdejším Československu povstali, aby dali najevo, že změna je možná, a to prosazováním míru, prostřednictvím sametové revoluce, svornosti a jednoty. Pro tyto muže bylo jejich přesvědčení nade vše. Nelson MANDELA strávil ve vězení 28 let, Václav HAVEL i Lech WALESA byli také několik let vězněni, to všichni vědí. Mohl bych také uvést Jana Pavla II. Existují tedy určitá přesvědčení, o nichž se nesmlouvá.

(…)

PREZIDENT: Jsem dnes v Praze, abych uctil památku Václava HAVLA. Jistě budeme mít jiné příležitosti mluvit o všech ostatních otázkách.

OTÁZKA: Děkuji, pane prezidente.

PREZIDENT: Já Vám děkuji.

Dernière modification : 15/08/2016

Haut de page