Večer klubu V.I.E na ambasádě (17. března 2016) [fr]

17. března 2016 velvyslanec na ambasádě přivítal první setkání klubu VIE (Mezinárodní dobrovolnictví v podnicích), který zaštítil pan Albert Le Dirac’h, generální ředitel Komerční banky. Pan Michel Fleischmann, prezident mediální skupiny Lagardère Active ČR, při této příležitosti promluvil o svých profesních zkušenostech a vysvětlil, v čem spočívá jeho současná činnost. Setkání se zúčastnilo 70 bývalých i současných mezinárodních dobrovolníků, kteří se podělili o své zkušenosti.

Pan Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec Francie v České republice
Paní Claire Camdessus, ředitelka Business France v České republice
Pan Fabrice Contrel, projektový ředitel, Havas; pan Frédéric Labiche, ředitel TMF Czech, pan Wilfried Catalanotti, manažer logistiky GEFCO CR
Pan Michel Fleischmann, prezident mediální skupiny Lagardère Active ČR
Pan Michel Fleischmann, prezident mediální skupiny Lagardère Active ČR

Klub V.I.E. byl založen v roce 2006 francouzskou agenturou pro mezinárodní rozvoj podnikání UBIFRANCE (dnes Business France) z podnětu Christine Lagardové. Cílem klubu V.I.E je propojit bývalé mezinárodní dobrovolníky (VSN, CSN, VIE a VIA).

Klub VIE v České republice se připojí k síti klubů, které již existují v téměř 40 zemích a 5 francouzských regionech. Z celkových 9 000 dobrovolníků po celém světě je jich v současné době v České republice 70.

Pružný systém :

V.I.E umožňuje mladým lidem ve věku 18 až 28 let získat pracovní zkušenost v cizí zemi v trvání 6 až 24 měsíců dle charakteru projektu.

Privilegované postavení :

Díky svému veřejnému statutu V.I.E spadá pod Ministerstvo zahraničního obchodu. Proto mezi V.I.E a jednotlivými firmami neexistuje smluvní vztah. Participující firmy jsou osvobozeny od plateb sociálního zabezpečení ve Francii.

Zjednodušená administrativa :

Veškeré administrativní, právní a sociální záležitosti zajišťuje Business France, národní agentura podporující mezinárodní působnost francouzských podniků.

Pod tímto odkazem naleznete nabídku pozic pod hlavičkou V.I.E po celém světě.

Dernière modification : 18/03/2016

Haut de page