Večer věnovaný seznámení s projektem Mezinárodní dobrovolnictví v podnicích (Francouzské velvyslanectví, 23. června 2015) [fr]

23. června 2015 se na rezidenci Francouzského velvyslanectví uskutečnila prezentace programu « Volontariat international en entreprises » (VIE - Mezinárodní dobrovolnictví v podnicích). Akce se konala pod záštitou Jeana-Pierra Asvazadouriana, francouzského velvyslance v České republice, české sekce Radů pro zahraniční obchod a pobočky Business France v Praze.

JPEG

Cílem akce bylo lepší poznání mechanismu, který francouzským podnikům umožňuje svěřit muži nebo ženě do 28 let pracovní úkol v zahraničí, a to po dobu od 6 do 24 měsíců, a umožnit těmto mladým lidem navázat kontakt s vedoucími podniků.

Po úvodním slovu velvyslance a Alberta le Dirac’ha, místopředsedy české sekce Radů pro zahraniční obchod odpovědného za VIE a generálního ředitele a šéfa predsednictva Komerční banky, seznámil pan Bruno Roquier-Vicat, ředitel Business France v Praze, s programem VIE a také s klubem VIE.

JPEG
Albert le Dirac'h, místopředsedy české sekce Radů pro zahraniční obchod odpovědného za VIE a generálního ředitele a šéfa predsednictva Komerční banky - JPEG
Bruno Roquier-Vicat, ředitel Business France v Praze, s programem VIE a také s klubem VIE - JPEG

Současní VIE pak ve dvojici seznámili se svými zkušenostmi (Mathilde Pasquet, odbornice na regionální zásobování, Sanofi a Louis Gourdin, koordinátor továrních nákupů, Tereos Ttd). Učinili tak i bývalí VIE, dnes usazení v České republice (Elodie Morin-Rager, zástupkyně Business France Praha a Romain Diot, Customer Relation Management Consultant, Hackeragency). O své zkušenosti se podělili také vedoucí podniků, které služeb VIE využívají (Stéphanie Hurth, týmová vedoucí programů továrny Faurecia Automotive Pisek a Sven Sommerlatte, zástupce ředitele personálního oddělení, Sanofi Generics Division).

Mathilde Pasquet, odbornice na regionální zásobování, Sanofi a Louis Gourdin, koordinátor továrních nákupů, Tereos Ttd - JPEG
Elodie Morin-Rager, zástupkyně Business France Praha - JPEG
Romain Diot, Customer Relation Management Consultant, Hackeragency - JPEG
Stéphanie Hurth, týmová vedoucí programů továrny Faurecia Automotive Pisek - JPEG
Sven Sommerlatte, zástupce ředitele personálního oddělení, Sanofi Generics Division - JPEG

Setkání se zúčastnilo na 70 osob. Účastníci dále pokračovali ve výměně zkušeností při skleničce.

Čtěte ici Prezentace programu VIE v České republice (text v angličtině).

Dernière modification : 02/07/2015

Haut de page