Velvyslanec byl patronem podpisu deklarace o partnerství mezi Prahou-Zbraslaví a Sommières (29. října 2018) [fr]

Dokument podepsali na Velvyslanectví Francie paní starostka Prahy-Zbraslavi Zuzana Vejvodová a pan starosta Sommières Guy Marotte. Po proslovech následovala recepce pořádaná velvyslancem.

Osobnost Paula Pina, osvoboditele Zbraslavi, a jeho potomci, kteří přijíždějí do Zbraslavi pravidelně od roku 2015 na vzpomínkové oslavy, stojí u počátků sblížení obou měst.

Praha-Zbraslav a Sommières si přejí prohloubit svou spolupráci v několika oblastech: ať už jde o výměnu informací o ochraně proti povodním, sblížení mládeže a rozvoj společných aktivit kulturních nebo sportovních.

Dernière modification : 22/08/2019

Haut de page