Velvyslanec navštívil Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře u příležitosti 25. výročí založení jeho francouzsko-české sekce (30. září 2016) [fr]

30. září 2016 velvyslanec Charles Malinas navštívil Gymnázium Pierra de Coubertina v Táboře u příležitosti 25. výročí založení jeho francouzsko-české sekce. Velvyslanec byl přivítán ředitelem gymnázia Miroslavem Váchou a jeho pedagogickým týmem.

Z leva do prava: Miroslav Velík, profesor francouzštiny a dějepisu, velvyslanec Charles Malinas, a Miroslav Vácham ředitel gymnázia
Velvyslanec Charles Malinas, Jana Lešková profesorka francouzštiny, Miroslav Velík, profesor francouzštiny a dějepisu.
Z leva do prava: Jana Lešková, profesorka francouzštiny, velvyslanec Charles Malinas, Florence Saint-Ygnan, Atašé pro francouzský jazyk, Jiří Vaníček, bývalý starosta města Tábor, Pavel Hrkal, bývalý ředitel gymnázia, František Boreš, bývalý ředitel školského odboru v Táboře, Miroslav Vácha, ředitel gymnázia
Z leva do prava: Miroslav Vácha, ředitel gymnázia, velvyslanec Charles Malinas, Jana Lešková profesorka francouzštiny.
Z leva do prava: Jana Lešková, profesorka francouzštiny, velvyslanec Charles Malinas, Florence Saint-Ygnan, Atašé pro francouzský jazyk, Jiří Vaníček, bývalý starosta města Tábor, Pavel Hrkal, bývalý ředitel gymnázia, František Boreš, bývalý ředitel školského odboru v Táboře, Miroslav Vácha, ředitel gymnázia

Velvyslanec se při této příležitosti setkal s osobnostmi, které přispěly k založení francouzsko-české sekce táborského gymnázia, která v roce 1991 v ČR vznikla jako čtvrtá v pořadí po Praze, Brně a Olomouci. Velvyslanec se setkal s panem Pavlem Hrkalem, bývalým ředitelem gymnázia Pierra de Coubertina, s panem Jiřím Vaníčkem, starostou v letech 1991 až 1998, se zástupci Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, zejména s panem Ondřejem Peškem, vedoucím Ústavu romanistiky, a s profesorem Janem Radimským, který je rovněž absolventem bilingvní sekce táborského gymnázia.

V úvodním proslovu byly připomenuty souvislosti vzniku bilingvní sekce gymnázia, ke kterému přispěla podpora ze strany tehdejších místních úřadů, snaha Gymnázia Pierra de Coubertina a vedení města, které na setkání zastupoval starosta Jiří Fišer. Následně se slova ujal velvyslanec, aby před šesti sty posluchači, současnými i bývalými studenty gymnázia a vyučujícími, vyzdvihl důležitou roli Gymnázia Pierra de Coubertina při šíření francouzského jazyka v Táboře. Velvyslanec byl rád, že se mohl setkat s těmi, kteří k šíření francouzštiny v Táboře přispívají a spolu s velvyslanectvím Francie a Francouzským institutem v Praze pomáhají šířit francouzský jazyk a kulturu v jižních Čechách.

Gratulaci a povzbuzení velvyslanec vyslovil studentům, kteří se rozhodli pro studium francouzštiny v bilingvní sekci, a zdůraznil, že jejich znalosti francouzského jazyka a kultury pro ně budou výhodou při vysokoškolských studiích a v zaměstnání. V tanečním a hudebním vystoupení studenti gymnázia předvedli mimo jiné svou skvělou francouzštinu. Představení tak byla důkazem přítomnosti francouzského jazyka a kultury ve městě.

Výuka francouzštiny v bilingvním gymnáziu v Táboře má již téměř stoletou tradici - bez přestání je tu vyučována již od roku 1918.

Od roku 1996 více než 3000 studentů úspěšně absolvovalo francouzsko-českou maturitu. Bilingvní sekce v České republice byly jedny z prvních bilingvních sekcí na celém světě, které získaly label FrancEducation oceňující kvalitu výuky ve francouzském jazyce.

Dernière modification : 25/10/2016

Haut de page