Velvyslanec navštívil město Plzeň (22. července 2021) [fr]

Velvyslanec se nejprve setkal s panem Martinem Baxou, primátorem Plzně, který mu představil město. Diskutovali spolu o spolupráci s Limoges a o frankofonních aktivitách v kraji. Francouzská delegace se následně přesunula na Západočeskou univerzitu v Plzni, kde se setkala s jejím rektorem, panem Miroslavem Holečkem, jakožto i s dalšími zástupci univerzity. Rektor M. Holeček představil velvyslanci univerzitu a následně spolu probrali francouzsko-českou spolupráci a dvojí diplomy.

Odpoledne navštívil velvyslanec společnost Škoda Transportation, kde byl přijat panem Petrem Brzezinou, prezidentem a předsedou představenstva, a dalšími významnými představiteli z řad vedení společnosti. Poté se velvyslanec přesunul do společnosti Faurecia Plzeň, kde jej přivítal pan Tomáš Burkoň, ředitel továrny Faurecia Plzeň, a pan Pierre-Emmanuel Pazdej, Customer Operation Director. Následovalo představení továrny i s ohledem na strategie a výzvy, jež vyvstávají v době krize polovodičů a krize zdravotní.

Navečer navštívil velvyslanec Francouzskou alianci v Plzni, kde jej přivítal pan Petr Šimon, předseda Francouzské aliance v Plzni, pan Rémy Fournier, ředitel Francouzské aliance v Plzni, a Danuše Bělohlávková, čestná předsedkyně Francouzské aliance v Plzni. Přítomni byli i další členové týmu plzeňské aliance.

Dernière modification : 15/09/2021

Haut de page