Velvyslanec přijal české studenty studující ve Francii [fr]

V pondělí 5. listopadu se konalo v sídle Francouzského velvyslanectví v Buquoyském paláci slavnostní přijetí studentů českých sekcí z Carnotova lycea v Dijonu a z lycea Alphonse Daudeta v Nîmes.

Velvyslanec Francouzské republiky v Praze, pan Pierre Lévy, a Mgr. Ladislav Bánovec, vedoucí oddělení mezinárodních vztahů na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy ČR, vyzdvihli význam tohoto vzdělávacího projektu, který v minulém roce oslavil 90 let své existence, a vyjádřili potěšení z vynikajících vztahů mezi Francií a Českou republikou.

U této příležitosti také předsedkyně Sdružení absolventů českých sekcí v Dijonu a v Nîmes paní Kristýna Křížová představila nejnovější iniciativu tohoto sdružení, totiž Lycejní stipendijní fond, který vznikl za účelem finanční podpory rodinám studentů, kteří nyní studují ve Francii v rámci tohoto vzdělávacího projektu.

Číst projev velvyslance z 5. 11. 2012

Ve středu 7. listopadu pak přijal pan velvyslanec studenty pražských gymnázií, kteří se v tomto školním roce účastní středoškolského programu mobility "Rok ve Francii".

Za Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR vystoupila ředitelka Odboru mezinárodních a evropských záležitostí Ing. Martina Kopečková, Ph.D., která uvítala tento novátorský projekt, jenž doplňuje stávající vzdělávací program českých sekcí v Dijonu a v Nîmes.

Setkání se také zúčastnili zástupci České školní inspekce, Krajského úřadu Středočeského kraje, Magistrátu hl. m. Prahy, rodiče studentů, ředitelé gymnázií i učitelé francouzštiny.

Studenti se v rámci powerpointových prezentací podělili o své první zkušenosti na francouzských lyceích, na kterých vykonávají docházku ve školním roce 2012/2013.

Číst projev velvyslance ze 7. 11. 2012

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page