Ohlédnutí za recepcí na počest nových stipendistů francouzské vlády, která se uskutečnila na Francouzském velvyslanectví [fr]

V úterý 2. dubna velvyslanec Francie v Praze přijal a gratuloval v Buquoyském paláci novým stipendistům francouzské vlády, a to za přítomnosti členů výběrové komise, zástupců Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, zástupců Domu zahraniční spolupráce a představitelů platformy Alumni.

Laureáty jsou studenti v doktorském cyklu zapsaní na českých univerzitách. Finanční pomoci budou moci využít pro krátkodobé výzkumné projekty nebo k tříletému studiu nezbytnému k získání diplomu pod dvojím vedením (cotutelle). Letos se ke stávajícím 28 stipendistům vybraným v uplynulých letech ke studiu pod dvojím vedením přidá 17 dalších.

Díky této akci měli noví stipendisté příležitost se setkat se svými kolegy, získat informace o pobytu ve Francii a o síti stipendistů. Měli také možnost hovořit s laureáty z předchozích let, kteří byli na recepci rovněž pozváni, jakož i se zástupci některých institucí. Cílem bylo odměnit a informovat nové laureáty, ale také oživit síť stipendistů minulých let a zprostředkovat jejich setkání.

Během posledních 10 let využilo těchto stipendií francouzské vlády, v celkovém objemu 2,5 milionu € (62 milionů CZK), na 700 českých doktorandů.

Dernière modification : 15/04/2019

Haut de page