Veolia [fr]

Díky projektu "Resourcing the world" přináší společnost Veolia každodenní inovace v oblasti sběru, zpracování a recyklace kapalných, pevných nebo plynných znečišťujících látek vypouštěných do životního prostředí založené na principu cyklické ekonomiky. Její rozmanitá řešení jako klíčové zpětné získávání energie, zhodnocení odpadů přeměnou na enegii, úspora energie, energetická účinnost, lesní biomasa, výroba druhotných surovin z odpadů dokazují, že nízkouhlíková ekonomika je možná.

Dernière modification : 22/06/2015

Haut de page