Více poezie do škol [fr]

Od 9. do 13. března hostovala na Francouzském institutu v Praze Aurélie Huet, vítězka 5. ročníku Ceny odborného pojednání o poezii, kterou vypsala Konference ředitelů Univerzitních ústavů pro vzdělávání pedagogických pracovníků (fr. Instituts universitaires de formation des maîtres, IUFM) a asociace Jaro básníků.

Aurélie Huet představila výsledky své práce v rámci prezentace v mediatéce Francouzského institutu v Praze, které se zúčastnili inspektorky z České školní inspekce, studenti pedagogické fakulty Univerzity Karlovy a studenti vysoké školy IUFM v Lyonu, kteří tou dobou byli na praxi v Praze, a dále vyučující z Francouzského lycea v Praze. Tato práce nesla název „Hra se slovy jako první krok k osvojení si jazyka?“ a prohlédnout si ji můžete na webových stránkách http://www.iufm.fr/applis/actualites/spip.php?article755.

V současné době Aurélie Huet pracuje jako pedagog v ústavu pro léčbu a vzdělávání žáků s mentálními poruchami (fr. institut médico-éducatif, IME) v departementu Eure-et-Loir a do budoucna by se ráda specializovala na výuku právě v této oblasti. Během své návštěvy v Praze měla možnost setkat se s pedagogickými pracovníky Jedličkova ústavu a škol a Střední školy Aloyse Klara. Výměny byly obohacující pro obě strany a Aurélie Huet měla příležitost poznat odlišný přístup, jak pracovat s různými znevýhodněními, a v příštím roce, kdy se bude připravovat na státní zkoušky CAPA-SH, tak bude mít možnost využít takto získaných zkušeností.

Vysoké školy IUFM navázaly četná partnerství s univerzitami v České republice. Touto cestou uskuteční svoji učitelskou praxi na základních a středních školách dvacítka studentů z Francie, kteří tímto zároveň přispějí k propagaci francouzského jazyka.

Odkazy:

- síť vysokých škol IUFM: www.iufm.fr
- CAPA-SH (osvědčení o odborné způsobilosti k poskytování specializované pomoci, adaptované výuce a začlenění žáků se znevýhodněním do školního vzdělávacího systému, (fr. certificat d’aptitude professionnelle pour les aides spécialisées, les enseignements adaptés et la scolarisation des élèves en situation de handicap): http://eduscol.education.fr/cid46953/devenir-enseignant-specialise-du-premier-degre.html
- Jedličkův ústav a školy: www.jus.cz
- Střední škola Aloyse Klara : www.spsaklara.cz

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page