Návštěva francouzského velvyslance v Brně (10. dubna 2015)

Velvyslanec byl nejdříve přijat Petrem Kováčem, ředitelem Gymnázia Matyáše Lercha, a zúčastnil se debatního setkání se studenty francouzsko-české bilingvní sekce. Velvyslanec ocenil význam a bohatství francouzsko české kulturní spolupráce v podobě studia jazyků a výměn mezi francouzskými a českými studenty. Zdůraznil před studenty roli Evropské unie pro mír a prosperitu v době, kdy vzniká před branami Evropy stále více ozbrojených konfliktů. Vyzval je také k zapojení se do boje za ochranu klimatu a životního prostředí, jenž představuje zásadní výzvu vzhledem ke konání klimatické konference COP21 v Paříži ke konci roku. Před prohlídkou prostor školy měl také velvyslanec možnost pohovořit s pedagogickým sborem.

JPEG
JPEG

Poté velvyslanec neformálně poobědval ve společnosti veřejné ochránkyně práv Anny Šabatové a Petra Uhla, kteří jsou oba signatáři Charty 77. Petr Uhl byl také účastíkem snídaně francouzského prezidenta Françoise Mitterranda s disidenty, která se na Francouzském velvyslanectví konala 9. prosince 1988.

JPEG

Velvyslanec následně navštívil brněnskou radnici, kde byl přijat novým primátorem Petrem Vokřálem, zvoleným v listopadu 2014. Mluvili o reálném potenciálu pro spolupráci mezi Francií a městem Brno, zejména v oblasti vědy a kultury, v zájmu znalostní ekonomiky vytvářející pracovní místa.

JPEG
JPEG

Návštěva pokračovala ve Středoevropském technologickém institutu CEITEC, jednom z 6 českých center excelence financovaných z evropských fondů, zabývajících se výzkumem v oblasti přírodních věd a inovativních materiálů. Zde byly velvyslancovi představeny špičkově vybavené laboratoře a velvyslanec také diskutoval s vědeckými pracovníky.

JPEG

Velvyslanec se vrátil na radnici, kde se zúčastnil vernisáže výstavy "Návštěvy u Olgy Hruškové", fotoreportáže zachycené na jižním Slovensku bretaňskými umělci Claudem a Marie-José Carretovými mezi lety 1984 a1994.

JPEG

Zakončením návštěvy se stalo zahájení 21. ročníku festivalu Bonjour Brno, pořádaného francouzskou aliancí Brno, v Mendelově muzeu za účasti primátora města Brna a ředitelky Aude Martinové. Konala se také vernisáž výstavy "MIGRACE očima obyvatel Bretaně a Jižní Moravy", uspořádané v rámci oslav 50. výročí partnerství mězi městy Rennes a Brno.

JPEG
JPEG

Dernière modification : 16/04/2015

Haut de page