Vojenská mise se představuje [fr]

Vojenská mise při Francouzském velvyslanectví v Praze byla uzavřena k 31. červenci 2012.

Funkce přidělence obrany převzala vojenská mise s regionálními kompetencemi při Francouzském velvyslanectví v Polsku.

Funkce přidělence obrany

Přidělenec obrany zastupuje náčelníka Generálniho štábu a vysoké představitele obrany v diplomatické misi a u českých vojenských představitelů.

Přidělenec obrany zastává pět hlavních funkcí :

- podporovat a vysvětlovat francouzskou vojenskou politiku, uplatňovat schopnosti, činnosti a vybavení své armády ;

- radit velvyslanci v otázkách obrany ;

- rozvíjet a podněcovat vojenské styky, jak oboustranně, tak v mnohonárodním rámci ;

- informovat francouzské ministerstvo obrany o současné politicko-vojenské situaci v České republice ;

- přispívat k prosazování francouzského a evropského zbrojního průmyslu, k rozvíjení a podněcování spolupráce v oblasti vyzbrojování, k shromažďování a šíření informací o této oblasti.

Pracovníci mise

Plukovník Etienne CHAMPEAUX
Přidělenec obrany
etienne.champeaux@diplomatie.gouv.fr

Podplukovník Alain GUENNOC
Zástupce přidělence obrany
alain.guennoc@diplomatie.gouv.fr

Hlavní zbrojní inženýr Cécile DELWARDE
Zástupkyně přidělence obrany
cecile.delwarde@diplomatie.gouv.fr

Kontakt

Velvyslanectví Francie ve Varšavě
Ulica Piekna 1
00-477 Varšava
Polsko

Tel: 00 48 22 529 30 00

Web: http://www.ambafrance-pl.org/Attache-de-defense

Dernière modification : 22/10/2013

Haut de page