Volby do Evropského parlamentu 2014 [fr]

Proč volit do Evropského parlamentu?

Občané Evropské unie (EU) určí své zástupce do Evropského parlamentu ve volbách, které se v 28 členských zemích EU uskuteční ve dnech 22. až 25. května 2014.

Ve Francii se budou konat 25. května 2014 a již 24. května v případě některých zámořských teritorií a Francouzů žijících na americkém kontinentu. V České republice volby proběhnou 23. a 24. května 2014.

Vzhledem k významu Evropského parlamentu pro fungování Evropské unie se jedná o hlavní demokratickou výzvu.

Evropský parlament totiž společně se členskými státy vydává zákony týkající se řady oblastí jako je například ochrana spotřebitelů, životní prostředí, doprava, zdraví nebo energetika.

Evropský parlament volí předsedu Evropské komise

Toto hlasování bude první, jež se uskuteční poté, co vstoupila v platnost Lisabonská smlouva, která zavádí významnou novinku, a to navázání volby předsedy Evropské komise na výsledky evropských voleb.

Smlouva o Evropské unii (článek 17) stanoví, že „s přihlédnutím k volbám do Evropského parlamentu a po náležitých konzultacích navrhne Evropská rada kvalifikovanou většinou Evropskému parlamentu kandidáta na funkci předsedy Komise“. Takto určený kandidát pak není jen „schválený“, ale je „zvolený“ Evropským parlamentem, a to většinou hlasů všech svých členů.

Tímto novým způsobem se hlavní evropské politické strany rozhodly napříště vybírat kandidáty na funkci předsedy Evropské komise.
Evropská vysílací unie oznámila, že 15. května se uskuteční televizní debata za účasti všech volebních lídrů evropských politických stran kandidujících na funkci předsedy Komise.

PNG - 168 kb

Další informace a užitečné odkazy

- Evropský parlament
- Informační kancelář Evropského parlamentu v České republice
- Evropská komise
- Zastoupení Evropské komise ve Francii
- Zastoupení Evropské komise v České republice
- Stálé zastoupení Francie při EU
- Rada Evropské Unie
- Soudní dvůr Evropské Unie
- Evropský účetní dvůr
- Europa.eu, portál o Evropské unii
- Toute l’Europe, informační stránky o Evropě

Dernière modification : 17/04/2014

Haut de page