Výročí Všeobecné deklarace lidských práv [fr]

Dne 10. prosince 1948 byla v Paříži přijata valným shromážděním OSN Všeobecná deklarace lidských práv, „ společný ideál, o jehož dosažení by měly usilovat všechny národy“. Tento text ve třiceti článcích shrnuje a vyjmenovává nepromlčitelná práva všech členů lidského společenství.

Francii považuje za důležité, aby bylo výročí tohoto zakládajícího textu oslaveno se všemi náležitými poctami. Dne 10. prosince 2008 se konal v paláci Caillot slavnostní večer. V stejných prostorách, kde byla přijata Všeobecná deklarace lidských práv, předala státní tajemnice pro lidská práva Rama Yadeová zástupcům nevládních organizací z Uzbekistánu, Somálska a Tuniska cenu Francouzské republiky za lidská práva „Svoboda-Rovnost-Bratrství“. Toto ocenění je každoročně udělováno Konzultační komisí pro lidská práva.

„Podrobena zkoušce světem“ je výstava fotografií, která se také pojí k 60. výročí Všeobecné deklarace lidských práv, a která byla k vidění u Ministerstva zahraničních věcí Francouzské republiky.

Francouzské velvyslanectví v Praze se k oslavám také připojilo a u této příležitosti pozvalo do Prahy pana Françoise Zimeraye, velvyslance Francouzské republiky pro lidská práva. Pan velvyslanec zde dne 16. prosince 2008 vystoupil na konferenci na téma „Evropská unie a podpora demokracie a lidských práv“ organizované občanským sdružením Ano pro Evropu. Během své návštěvy v Praze také slavnostně zahájil výstavu „Podrobena zkoušce světem“, která byla v prosinci k vidění na pražské Kampě, a plaketu s textem Všeobecné deklarace lidských práv, která je umístěna v prostorech Francouzského velvyslanectví.

Je již historií dáno, že respekt lidských práv ve světě leží na srdci jak Francii, tak i České republice a jejich podpora je jedním z hlavních pilířů jejich zahraniční politiky. V této chvíli, kdy si tyto státy předávají předsednictví EU, je více než potřebné si toto jubileum připomenout, abychom si tím zároveň připomenuli i závazek Evropy, aby uplatnění práv tak základních jako jsou právo na život, právo na osobní bezpečnost a svobodu, či právo na zdraví nebo na vzdělání...bylo možné pro celé lidstvo.

Dernière modification : 16/08/2016

Haut de page