Vševojsková škola obrany na návštěvě v Praze

Ve dnech od 8. do 10. ledna 2008 navštívilo Ministerstvo obrany patnáct důstojníků-stážistů z 15. ročníku Vševojskové školy obrany (VŠO), mezi nimiž byl také jeden britský, jeden německý a jeden americký důstojník. JPEG Prostřednictvím několika přednášek doplněných interaktivními diskusemi se důstojníci mohli seznámit s hlavními myšlenkami české obranné politiky, organizací Ministerstva obrany a Generálního štábu, otázkami účasti ozbrojených sil na zahraničních operacích vedených pod záštitou NATO, EU či OSN a s problematikou transformace českých ozbrojených sil a reformy struktury velení.

Během recepce u plukovníka Jacquesa Talarmina, přidělence obrany Francouzského velvyslanectví v Praze, JPEG a v přítomnosti pana Pouchepadasse, prvního rady, měli stážisté možnost se setkat s českými vojenskými autoritami. Jednalo se zejména o generála Bečváře, který je nyní ředitelem operační sekce MO a který studoval na VŠO (6. ročník) a posléze působil jako český přidělenec obrany v Paříži.

Stážistům se taktéž dostalo přijetí na Francouzském velvyslanectví jeho JPEG Excelencí, panem Charlesem Fries, francouzským velvyslancem v České republice, který
s nimi pohovořil o bilaterálních francouzsko-českých vztazích a jejich vyhlídkách v rámci po sobě jdoucích předsednictví EU, francouzského a českého, v roce 2008 a 2009.

Tato návštěva, jež je součástí studijních misí realizovaných v různých evropských štábech, nabízí stážistům VŠO možnost porovnat podobnosti a rozdíly v organizaci, ve způsobu fungování struktur velení a v národních řešeních přijatých v souvislosti se společnou problematikou, zvláště pak v oblasti organizace.

Vševojsková škola obrany, která spadá do kompetence náčelníka štábu vojsk, se nachází v srdci Paříže v prestižních prostorách Vojenské školy. Tato škola, která nabízí špičkové vysoké vojenské vzdělání, nahradila 1. září 1993 čtyři bývalé Vojenské vysoké školy, Vysokou školu národního četnicva a Vysoké učení vševojskové. Po dobu jedenácti měsíců připravuje VŠO ty nejlepší důstojníky francouzských, spojeneckých a spřátelených vojsk na převzetí odpovědnosti při velení a řízení ve vojsku, ke kterému patří, ve vševojskových a mezispojeneckých orgánech a štábech, či kdekoliv jinde, kde se vytváří obranná politika. Každým rokem studuje na této škole 330 stážistů, z nichž 110 jsou cizinci pocházející z přibližně 80 národů.

Dernière modification : 18/08/2021

Haut de page