Výjezd velvyslance do Kraje Vysočina (26. a 27. dubna 2018). [fr]

Velvyslanec ve dnech 26. a 27.- dubna 2018 navštívil Kraj Vysočina.

Nejprve se velvyslanec v Jihlavě setkal s poslancem a hejtmanem Kraje Vysočina panem Jiřím Běhounkem a se zástupci kraje.

JPEG

Následně velvyslanec za doprovodu pana Běhounka a paní Jany Fischerové, náměstkyně hejtmana pro oblast kultury, památkové péče a cestovního ruchu, navštívil gymnázium v Třebíči. Setkal se s ředitelkou gymnázia paní Alicí Burešovou, s učiteli francouzštiny, se studentem, který díky programu mobilit „Rok ve Francii“ studoval na škole v oblasti Champagne-Ardenne a nakonec ve francouzštině pohovořil se studenty.

Dále velvyslanec navštívil uměleckou galerii Franta a dvě místa, která jsou zapsána v kulturním dědictví UNESCO: židovskou čtvrť a Baziliku sv. Prokopa. Dále velvyslanec navštívil Jadernou elektrárnu Dukovany a setkal se s jejím ředitelem panem Milošem Štěpanovským.

Cestu velvyslanec zakončil následující ráno návštěvou kostela Svatého Jana Nepomuckého na Zelené hoře, který je rovněž zařazen na seznamu památek UNESCO.

Dernière modification : 22/08/2019

Haut de page