Výročí snídaně prezidenta Mitterranda s československými disidenty (11. prosince 2013)

Ve středu 11. prosince 2013 se na Francouzském velvyslanectví konala diskuse k připomenutí 25. výročí snídaně prezidenta Françoise Mitterranda s československými disidenty, která se uskutečnila dne 9. prosince 1988.

Diskusi uspořádala Nadace Forum 2000 ve spolupráci s Velvyslanectvím Francie v ČR.

Původní setkání 9. prosince 1988

Původní setkání při snídani se konalo dne 9. prosince 1988 v Buquoyském paláci – sídle francouzského velvyslanectví v Praze – a mezi přítomnými disidenty byl například Václav Havel, Jiří Dienstbier či Václav Malý. Setkání představovalo de facto oficiální uznání československého disentu západním demokratickým státem. Pro disidenty se tak stalo impulsem pro další vývoj aktivit cílených proti zkostnatělé politické struktuře československého státu. Mitterrandova debata s vůdci neformální opozice také vyslala silný politický signál Komunistické straně Československa, která již v té době čelila rostoucímu domácímu a mezinárodnímu tlaku. Setkání u snídaně se v následujících měsících stalo důležitým symbolem západní podpory pro přechod k demokracii v Československu.

Snídaně 9. prosince 1988
Snídaně 9. prosince 1988
Velká jídelna Buquoyského paláce
Václav Havel a François Mitterrand v Elysejském paláci roku 1990

Diskuse k připomenutí snídaně 11. prosince 2013

Diskuse k připomenutí této památné snídaně proběhla ve středu 11. prosince 2013 od 9 do 11 hodin, a to opět v prostorách francouzského velvyslanectví v Praze. Mezi pozvanými hosty bylo několik původních účastníků, historiků, akademiků a diplomatů. Diskuse se zaměřila nejen na dědictví setkání Françoise Mitterranda s československými disidenty, ale také na význam obdobných aktů v současné diplomacii.

Úvodní slovo :

- Jean-Pierre Asvazadourian, velvyslanec v České republice, Francie - číst proslov pana velvyslance
- Jakub Klepal, výkonný ředitel, Nadace Forum 2000, Česká republika

Moderátor :

- Tomáš Vrba, předseda správní rady, Nadace Forum 2000, Česká republika

Účastníci :

- Oldřich Tůma, historik, Ústav pro soudobé dějiny, Akademie věd, Česká republika
- Stanislas Mrozek, zástupce generálního konzula ve Frankfurtu, původní účastník setkání v roce 1988, Francie
- Karel Srp, předseda, Jazzová sekce – Artforum, původní účastník setkání v roce 1988, Česká republika
- Jacques Rupnik, politolog, Francie
- Rostislav Valvoda, vedoucí východoevropských projektů, Člověk v tísni, Česká republika

Jean-Pierre Asvazadourian
Karel Srp
Jacques Rupnik
Stanislas Mrozek
Jan Sokol
Rostislav Valvoda
Hynek Kmoníček, J.-P. Asvazadourian, Tomáš Vrba a Jakub Klepal
Olga Hochwelcker a Karel Srp

Diskuse se zúčastnili francouzský velvyslanec v ČR Jean-Pierre Asvazadourian, zástupce francouzského generálního konzula ve Frankfurtu Stanislas Mrozek, který byl v roce 1988 prvním tajemníkem velvyslanectví pověřeným komunikací s československým disentem, a Olga Hochwelcker, tehdejší překladatelka prezidenta Mitterranda.

Mezi řečníky vystoupili také historik Oldřich Tůma, původní účastník snídaně a předseda Jazzové sekce Karel Srp a vedoucí východoevropských projektů organizace Člověk v tísni Rostislav Valvoda. Dalšími pozvanými hosty byli bývalý ministr zahraničních věcí Jaroslav Šedivý, první náměstek ministra zahraničních věcí Jiří Schneider, filozof Jan Sokol, ředitel zahraničního odboru Kanceláře prezidenta republiky Hynek Kmoníček či významní diplomaté akreditovaní v Praze.

Tématem byl mimo jiné i význam symbolické podpory ze strany demokratických států směrem k lidskoprávním hnutím a otázka, zda by bez této podpory měly iniciativy typu Charty 77 v boji proti totalitním a autoritářským režimům šanci na úspěch.

Nadace Forum 2000

Nadace Forum 2000 naplňuje odkaz Václava Havla prostřednictvím podpory demokratických hodnot a respektu k lidským právům, rozvoje občanské společnosti a posilování náboženské, kulturní a etnické tolerance. Nadaci založil v roce 1996 prezident Václav Havel společně s japonským filantropem Yohei Sasakawou a nositelem Nobelovy ceny míru Elie Wieselem. Konference Forum 2000 a další setkání přilákaly do Prahy řadu významných osobností, nositelů Nobelových cen, bývalé i aktivní politiky, klíčové podnikatele a další, mezi nimiž byli Bill a Hillary Clintonovi, Šimon Peres, Aun Schan Su Ťij, Henry Kissinger, Jeho Svatost dalajlama, George Soros, Nicholas Winton či Fareed Zakaria.
www.forum2000.cz

Shrnutí diskuse na stránkách Nadace Forum 2000 (anglicky).

Dernière modification : 25/01/2017

Haut de page