Výročí úmrtí generála Milana Rastislava Štefánika

4. května 2010 se před sochou generála Milana Rastislava Štefánika v Petřínských sadech na Praze 1 konala vzpomínková slavnost k 91. výročí jeho smrti.

JPEG - 363.5 kb
Socha generále Štefánika (foto: Vojenské oddělení v Praze)

Přidělenec obrany při Francouzském velvyslanectví v Praze podplukovník Bruno Bucherie se zúčastnil této slavnosti, aby vzdal hold jednomu ze spoluzakladatelů Československého státu.

JPEG - 294 kb
Přidělenec obrany vzdává hold generálu Štefánikovi (foto: Vojenské oddělení v Praze)

Generál Štefánik, který 27. července 1912 získává francouzské občanství, je symbolem úzkých vztahů pojících Francii s Českou republikou a připomíná roli, kterou hrála Francie ve vzniku Československého státu.

Astronom Milan Rastislav Štefánik rovněž sloužil u francouzské armády během 1. světové války. Narukoval k pěchotě, ale záhy nato se přidává k letectvu, kde je pověřen založením meteorologického oddělení francouzské armády.
Přesvědčen, že Češi a Slováci by se díky vzájemné spolupráci mohli osamostatnit, organizuje od roku 1915 česko-slovenskou dobrovolnickou letku. Dává se na politiku a potkává Tomáše Masaryka a Edvarda Beneše, se kterými se podílí na vytvoření Československého státu. Tato spolupráce dala podnět ke vzniku slavného citátu: „Štefánik dělá to, co si Masaryk myslí a Beneš říká“. Poté, co se podílel na založení Československé národní rady, si M. R. Štefánik bere na starost vytvoření samostatného československého vojska a podílí se na sepsání „Konstitučního dekretu o vytvoření Česko-Slovenské armády ve Francii“, který byl vydán 16. prosince 1917.

JPEG - 254 kb
Přítomní úřední činitelé (foto: Vojenské oddělení v Praze)
JPEG - 12.6 kb
Štefánikův portrét

V roce 1918 je Štefánik povýšen na brigádního generála a je jmenován ministrem války nové československé vlády se souhlasem Stéphana Pichona, francouzského ministra zahraničních věcí, který prohlásil: „patřil jste k nejoddanějším a nejudatnějším z našich krajanů (...) Francie Vám vždy zachová místo, které jste si tak slavně vydobyl“.

Milan Rastislav Štefánik zahynul při letecké nehodě 4. května 1919. Generál Foch nad jeho hrobem prohlásil: „Měl velké srdce, ušlechtilou duši a vyznačoval se mimořádným duchem. Jakmile to okolnosti vyžadovaly, tak se cele oddal naší věci. Zaslouží si vděk celého lidstva. Jeho přítomnost nám bude chybět. Jeho vzpomínka bude i nadále žít v srdcích nás všech“.

Generál Štefánik zůstává, tako jako zakladatel francouzské vojenské mise v Praze a první náčelník Generálního štábu Československa generál Pellé, jedním z hlavních iniciátorů francouzsko-českého vztahu a symbolizuje francouzskou podporu Československému státu v jeho počátcích.

Dernière modification : 05/05/2011

Haut de page