Výsledky 2. kola francouzských prezidentských voleb

Výsledky 2. kola prezidentských voleb z 6. května 2012.

Výsledky v České republice

Počet zapsaných voličů: 1651
Počet hlasujících voličů: 957
Počet neplatných hlasů : 21
Účast v České republice: 56,7%

François Hollande : 443 hlasů nebo-li 47,33 % platných hlasů.

Nicolas Sarkozy : 493 hlasů nebo-li 52,67 % platných hlasů.

Výsledky celé Francie

Počet zapsaných voličů: 46 073 165
Zdrželi se: 9 056 183 nebo-li 19,66 % zapsaných voličů
Hlasující: 37 016 982 nebo-li 80,34 % zapsaných voličů
Neplatné hlasy : 2 147 173 nebo-li 4,66 % zapsaných voličů, nebo-li 5,80 % hlasujících voličů
Platné hlasy: 34 869 809 nebo-li 75,68 % zapsaných voličů, nebo-li 94,20 % hlasujících voličů

François Hollande : 18 000 438 hlasů nebo-li 51,62 % platných hlasů.

Nicolas Sarkozy : 16 869 371 hlasů nebo-li 48,38 % platných hlasů.

Poznámka : Z důvodu zaokrouhlení na druhé desetinné místo nemůže být suma platných hlasů rovna 100,00 %.

Výsledky jsou až do prohlášení Ústavního soudu předběžné.

Zdroj: Ministerstvo vnitra.

Předběžné výsledky hlasování Francouzů a Francouzek žijících v zahraničí

Tato číslo jsou výsledkem sčítání na základě protokolů a diplomatických telegramů zaslaných zahraničními zastoupeními a konzuláty. Jedná se tudíž o předběžné výsledky, které mohou být opraveny Ústavním soudem. Pouze Ústavní soud má právo vyhlásit definitivní výsledky voleb.

Předběžné výsledky hlasování Francouzů a Francouzek žijících v zahraničí v 2. kole prezidentských voleb - tabulka PDF všech volebních okrsků.

Dernière modification : 07/05/2012

Haut de page