Výsledky první Francouzsko-české konference o obnovitelných energiích [fr]

První Francouzsko-česká konference o obnovitelných energiích, která se konala v Praze dne 16. února 2010, sdružovala více než stovku zástupců českých společností (investorů, odborníky z oblasti elektřiny, konzultantů, výrobců dílů,…) a delegaci zhruba patnácti francouzských společností z různých odvětví tohoto sektoru (zejména solární energie, biomasy a vytápění dřevem).

Závazek České republiky a Francie zvyšovat podíl obnovitelných energií na výrobě elektřiny přivedl obě země k vytvoření podpůrného programu, ze kterého mohou profitovat investoři. Francie předpokládá, že v roce 2020 bude 23% její finální spotřeby energie pocházet z obnovitelných zdrojů (v současné době se jejich podíl pohybuje okolo 14%) a Česká republika má v úmyslu dosáhnout 14%. V tomto kontextu se v České republice počítá s investicemi do oblasti solární energie zejména v průběhu následujících dvou, tří let a poté se začnou silně rozvíjet v oblasti biomasy. Zástupci společností ČEZ a Dalkia představili strategické osy svých příštích investic v této oblasti.

Nabídky finančních společností zesílily v reakci na rozvoj projektů. Komerční banka v této souvislosti nabízí specifický obchodní model zvaný « Fotofinance », určený k podpoře projektů v oblasti fotovoltaiky.

Stejně tak využití vyspělých technologií umožňuje snížit investiční náklady a zlepšit výkonnost výrobních závodů. Skupina Schneider Electric nabízí komplexní řešení elektrického vybavení umožňující fotovoltaickým elektrárnám zvýšit efektivnost.

Aby byli investoři schopni reagovat na vývoj a požadavky trhu, hledají nové zkušenosti a know-how. Mezipodniková spolupráce, výměna zkušeností a průmyslová kooperace se tedy staly nezbytnými pro konkurenceschopnější nabídky, které budou lépe odpovídat potřebám investorů. Individuální schůzky umožnily českým a francouzským společnostem se setkat a uvážit možnosti partnerství. Francouzská delegace se skládala ze zástupců vedoucích pracovníků velkých koncernů nebo jejich poboček specializovaných na obnovitelné energie jako například Gdf Suez, Total, Bouygues,… a četných zástupců malých a středních podniků s mezinárodně uznávaným know-how.

Energie vyráběná ze dřeva se také těšila velkému zájmu a vybavení k její produkci jsou do budoucna k dispozici i domácnostem. Kulatý stůl zabývající se tímto tématem zdůraznil růst tohoto odvětví, který je zvýhodněn programem « Zelená úsporám », zavedeným českou vládou i nástupem nejvýkonnějších přístrojů na trh.

JPEG - 63.2 kb
© Ubifrance
(JPEG - 63.2 kb)

Tato konference byla organizovaná Ekonomickou misí Ubifrance v České republice ve spolupráci s Francouzskou odborovou organizací v oboru obnovitelných energií (SER), Ministerstvem průmyslu a obchodu České republiky, Ministerstvem životního prostředí České republiky a Českou agenturou pro obnovitelné zdroje energie.

Ekonomická mise Ubifrance je obchodním oddělením Francouzského velvyslanectví v České republice. Jejím úkolem je podporovat posilování francouzsko-českých obchodních vztahů tím, že doprovází francouzské společnosti při vstupu na český trh a pomáhá vytvářet nové příležitosti ke spolupráci s českými společnostmi.

Kontakt :

JPEG - 2.6 kb
www.ubifrance.fr
(JPEG - 2.6 kb)

Daniel Gallissaires
Ředitel Ekonomické mise Ubifrance pro Českou republiku
Mobilní telefon : 731502605
daniel.gallissaires@ubifrance.fr

Dernière modification : 25/10/2013

Haut de page