Výsledky udílení vědeckých cen za rok 2012 [fr]

Laureáty vědeckých cen za rok 2012, na nichž se spolupodílely společnosti Sanofi s.r.o., Pierre Fabre Médicament s.r.o., Rhodia s.r.o. a Bull s.r.o., jsou:

V soutěži o Cenu Sanofi (za Farmacii)
Ústní prezentace před odbornou výběrovou komisí, jíž předsedal Daniel Scherman, ředitel Sekce chemické a genetické farmakologie a zobrazovacích technik Univerzity Paris Descartes, se uskutečnily ve Francouzském institutu v Praze.

První místo: Veronika Nováková (Univerzita Karlova, Hradec Králové)

Druhé místo: Radek Jorda (Univerzita Palackého, Olomouc)

Třetí místo: Pavla Perlíková (Akademie věd ČR)

Čtvrté místo: Jana Cmielová (Univerzita Karlova, Hradec Králové)
Páté místo: Zita Chovancová (Masarykova univerzita, Brno)

Zvláštní cena Francouzského velvyslanectví byla udělena slečně: Tereze Bautzové (Veterinární a farmaceutická univerzita, Brno)

V soutěži o Cenu Alberta Schweitzera (za Lékařství)
Ústní prezentace před odbornou výběrovou komisí, jíž předsedal pan Xavier Morise, Atašé pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví v ČR, proběhly v sídle společnosti Pierre Fabre s.r.o.

O první a druhé místo se dělí: Jan Beneš (Univerzita Karlova, Plzeň) a Michal Malina (Univerzita Karlova, Praha)

Třetí místo: Zdeněk Fík / Jaroslav Valach (Univerzita Karlova, Praha)

Čtvrté místo: Hana Janečková (Univerzita Palackého, Olomouc)
Páté místo: Ondřej Sglunda (Univerzita Karlova, Praha)

V soutěži o Cenu Jean-Marie Lehna (za Chemii)
Ústní prezentace před odbornou výběrovou komisí, jíž předsedal pan Patrick Maestro, vědecký ředitel společnosti Rhodia s.r.o., se uskutečnily v prostorách Univerzity v Pardubicích.

První místo: Michal Kolář (Univerzita Karlova, Praha)

Druhé místo: Veronika Stěpánková (Masarykova univerzita, Brno)

Třetí místo: Lenka Řežábková (Univerzita Karlova, Praha)

Čtvrté místo: Pavla Chlubná (Akademie věd ČR)
Páté místo: Jiří Schulz (Univerzita Karlova, Praha)

V soutěži o Cenu Josepha Fouriera (za Počítačové vědy)
Ústní prezentace před odbornou výběrovou komisí, jíž předsedal pan Jean-Pierre Panziera, ředitel pro strategie společnosti Bull s.r.o., proběhly v prostorách Vysokého učení technického v Brně.

První místo: Jiří Filipovič (Masarykova univerzita, Brno)

Druhé místo: Vladimír Novák (Ústav chemické technologie při VŠCHT, Praha)

Třetí místo: Filip Konečný (Vysoké učení technické, Brno)

Čtvrté místo: Pavla Kabelíková (Technická univerzita, Ostrava)
Páté místo: Pavel Karas (Masarykova univerzita, Brno)

Slavnostní ceremoniál předávání Cen Sanofi, Josepha Fouriera a Alberta Schweitzera se uskuteční dne 26. června 2012 v sídle Francouzského velvyslanectví v České republice.

Slavnostní ceremoniál předávání Ceny Jean-Marie Lehna pak proběhne dne 26. srpna 2012 při příležitosti zahájení Kongresu EuChems (v Kongresovém paláci).

Přihlášky do soutěže o Cenu Henriho Becquerela, na níž se spolupodílí společnost Areva s.r.o., je možné podávat až do 30. září 2012.

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page