Za ambicióznější Evropu [fr]

Francie a Německo mají stejnou představu o své budoucnosti do roku 2020.

Rada ministrů Francie a Německa, která se sešla 4. února v Paříži, definovala směřování francouzsko-německé spolupráce na příštích deset let a přijala „Francouzsko-německou agendu 2020“ :

Výňatek z Francouzsko-německé agendy 2020 :

„Chceme Evropu ambiciózní a rozhodnou, jež bude v souladu se zásadou subsidiarity respektovat odlišnosti členských států. Jsme proto odhodláni jednat tak, aby reformované instituce, vzešlé z Lisabonské smlouvy, plně prokázaly své schopnosti a Evropské unii umožnily být výkonnější, aby byl její hlas ve světě respektován. Institucionální debata skončila. Chceme, aby Evropa soustředila své síly na konkrétní činnosti ve prospěch svých občanů a podniků a současně chránila životní prostředí, které je naším společným dědictvím. Musíme udělat vše pro to, aby Evropa upevnila silný a udržitelný růst a z hospodářské krize vyšla posílena tak, aby ochránila svůj model založený na sociálně-tržním hospodářství. Evropa proto musí v roce 2010 přijmout novou hospodářskou strategii na dalších deset let. Tato určí ambiciózní cíle do roku 2020 a zajistí účinnou hospodářskou koordinaci v příštích měsících a letech. Evropa musí posílit a modernizovat své politiky a vytvořit nové, má-li zajistit energetickou bezpečnost, účinně bojovat proti klimatickým změnám, zvládnout migraci a realizovat své vesmírné ambice.

Pro více informací o Francouzsko-německé agendě 2020

JPEG - 109.2 kb
Photo : © MAEE, F. de La Mure
(JPEG - 109.2 kb)
JPEG - 25.6 kb
Photo : © MAEE, F. de La Mure
(JPEG - 25.6 kb)

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page