Zahájení evropských občanských konzultací v České republice (10.-11. května 2018). [fr]

Francouzská ministryně pro evropské záležitosti Nathalie Loiseau navštívila Prahu a spolu s předsedou vlády Andrejem Babišem v kulturním prostoru La Fabrika zahájila, za přítomnosti přibližně 250 osob, evropské občanské konzultace v České republice. Účastníci jí položili řadu otázek týkajících se budoucnosti EU, místa České republiky v Evropské unii, ochrany dat, boje proti dezinformacím, bezpečnosti uvnitř EU a na jejích hranicích…

Paní Loiseau uvedla, že « občané mnoha členských zemí se cítili vzdáleni a někdy dokonce vyloučeni z evropského integračního procesu. Paradoxně se tak řada Evropanů domnívá, že Unie nepřináší nebo už nepřináší uspokojivé odpovědi, a to v situaci, kdy velkým výzvám 21. století, ať už geostrategickým, ekonomickým, ekologickým, klimatickým nebo digitálním, nelze čelit jinak než v nadnárodním měřítku a společným celoevropským působením. […] Potřebujeme dnes nový projekt, který francouzský prezident nazval « rekonstrukcí Evropy ». Tato rekonstrukce nebude možná bez součinnosti národů, a to je pro nás naprosto zásadní.

Při pracovní večeři se pak ministryně setkala s předsedou vlády a se státním tajemníkem pro evropské záležitosti. Hovořili o evropských a bilaterálních otázkách, jakož i o zahraniční politice

Druhý den se uskutečnila návštěva v pražském sídle evropské agentury GNSS (Globální navigační satelitní systém) za doprovodu jejího ředitele Carla des Doridese, což byla příležitost si připomenout vysokou vědeckou kvalitu projektů Galileo a EGNOS (Evropská geostacionární navigační služba).

Na druhý den se paní Nathalie Loiseau sešla se zástupci českých médií a poobědvala s českými politickými osobnostmi, zástupci think-tanků a neziskových organizací.

Dernière modification : 15/05/2018

Haut de page