Zahájení konference « Podnikatelské prostředí - Jak investovat ve Francii » (10. června 2014) [fr]

Konference « Podnikatelské prostředí - Jak investovat ve Francii »

Ministerstvo průmyslu a obchodu (Na Františku 32, Praha 1)

10. června 2014

Projev pana velvyslance Jeana-Pierra Asvazadouriana

Vážený pane řediteli,

vážené dámy a pánové,

Jsem velmi rád, že jste dnes všichni přišli sem, na Ministerstvo průmyslu a obchodu, na tuto konferenci věnovanou atraktivitě podnikatelského prostředí ve Francii. Dnešní konference je součástí mnoha akcí pořádaných v rámci „Týden française“ organizovaných v České republice od 1. do 13. června 2014.

Francouzské velvyslanectví, společně se svými českými i francouzskými partnery, by si dnes přáli zdůraznit vitalitu a vynikající kvalitu vztahů mezi Francií a Českou republikou, trvale založených na dlouhodobém partnerství, ať již v sektoru ekonomickém či obchodním, v kultruře, ve vzdělávání, ve výzkumu nebo ve věděckém pokroku.

Svědčí o tom i politická agenda:

-  nedávná cesta do Paříže předsedy vlády, pana Bohuslava Sobotky, který se zde setkal s Prezidentem republiky i s předsedou vlády, panem Vallsem

-  přípravy na dokončení a podpis dalšího akčního plánu francouzsko-českého strategického partnerství na období 2014-2020

-  návštěvy ve Francii pana prezidenta Zemana - před několika dny v Normandii a v září v Paříži.

Tyto vzájemné návštěvy na nejvyší úrovni vycházejí z touhy pokračovat v rozvoji vztahů mezi oběma zeměmi, ale také ze snahy prohloubit naši spolupráci v evropském kontextu. V tomto ohledu jsou mnohé naše národní zájmy velmi blízké - mám zde na mysli zejména evropskou politiku v oblasti energetiky a průmyslu.

Pokud se týká ekonomiky, vztahy mezi našimi průmyslovými odvětvími jsou velmi konkrétní : Francie je, s 500 (pěti sty) společnostmi zaměstnávajícími 100.000 lidí v nejrůznějších odvětvích po celé zemi, 5. (pátým) největším zahraničním investorem v České republice. Dále je Francie 6. (šestým) nejvýznamějším obchodním partnerem a 4. (čtvrtým) největším odběratelem České republiky. Objemy česko-francouzského obchodu vzrostly za posledních deset let o 150% a nadále se rozvíjejí. Naše vzájemné vztahy jsou tedy založeny na činech, závazcích a na perspektivách, které jsou výsledkem tvrdé práce mezi českými a francouzskými partnery v mnoha oblastech.

Francie však zatím nedosáhla svého plného potenciálu v přijímání českých investorů ve Francii, v budování partnerství zaměřených na inovace a na spolupráci na trzích třetích zemí. Stále je ještě příliš málo českých společností, které investovaly ve Francii, avšak ty, které tak učinily, sklidily mnoho výhod a mnoho získaly.

Rád bych zde připomněl, že Francie je mezi prvními třemi zeměmi v Evropě z hlediska atraktivity pro zahraniční investice: podle barometru společnosti Ernst & Young z roku 2014 se Francie umístila na druhém místě z hlediska zaměstnávání, na třetím místě z hlediska projektů a na prvním místě z hlediska příjmu průmyslových zahraničních investic.

Tyto výsledky dokazují důvěru investorů z celého světa v hlavní a uznávané silné stránky Francie: její inovační schopnosti, kvalita a produktivita pracovní síly, její schopnost vychovávat a přilákat talenty a její energetická nezávislost. Uznávány a ceněny jsou také snahy francouzských úřadů na podporu inovací, výzkumu a vývoje, snižování daňové zátěže a zlepšování flexibility trhu práce. Agentura AFII, „Invest in France“, která je zde dnes přítomna, nabízí zahraničním investorům bezplatné služby na míru jejich potřebám, v duchu dlouhodobého oboustranně prospěšného partnerství, win-win.

Proto bych rád poděkoval obzvláště našim partnerům za jejich přínos k organizaci této konference, Ministerstvu průmyslu a obchodu, Svazu průmyslu a dopravy České republiky, Francouzsko-české obchodní komoře a v neposlední řadě i našim řečníkům. Francouzské velvyslanectví bude nadále aktivně a konkrétně podporovat probíhající projekty a poskytovat podporu společnostem při jejich rozvoji a navazování partnerství. Osobně budu také mít to potěšení reprezentovat Českou republiku u francouzských společností - za dva týdny totiž pojedu prezentovat tuto zemi a její potenciál francouzskému Svazu podnikatelů, MEDEF.

Děkuji vám za pozornost a přeji vám všem plodné diskuse, které pomohou rozvinout budoucí projekty a partnerství.

Dernière modification : 12/06/2015

Haut de page