Zahájení v Dobrušce výstavu „Ženy v díle a v životě Františka Kupky“ (24. června 2017). [fr]

Vážený pane hejtmane,
Vážená paní starostko,
Vážení páni starostové,
Dámy a pánové,

Dovolte mi několik slov při příležitosti zahájení této výjimečné výstavy. Velice mne těší, že mohu spolu s vámi shlédnout obrazy, které jsou k vidění pouze dnes. Jak jsem již řekl, František Kupka strávil větší část svého života ve Francii. V příštím roce si připomeneme sté výročí konce první světové války a vzniku samostatného československého státu. Kupka se na těchto událostech významně podílel. Byl součástí české umělecké a intelektuální elity, pro kterou byla Francie a zejména Paříž místem inspirace, tvůrčího zrání a duchovního souznění. Vazby české a pařížské umělecké a intelektuální sféry na počátku dvacátého století byly mimořádně intenzivní a výrazně přispěly k blízkosti a porozumění mezi našimi zeměmi. Staly se jedním z kořenů naší dnešní bohaté spolupráce.

Právě v těchto dnech probíhá v Praze již tradiční významná česko-francouzská událost nazvaná Týden Francie, v rámci které se koná mnoho francouzsko-českých akcí zaměřených na kulturu, ekonomiku, vědu a gastronomii.

Jsem velmi rád, že se dnes můžeme prostřednictvím výstavy věnované Beaugency seznámit i s dalším místem spojeným s Kupkovým životem.

Přeji všem návštěvníkům, aby je dnešní program potěšil a obohatil.

Děkuji Vám za pozornost.

Dernière modification : 29/06/2017

Haut de page