Zahajovací konference cyklu Fonds d’Alembert 2016 : " Hranice, migrace a otázky identity v dnešní Evropě"- Patrick Weil (11. února 2016) [fr]

M. Jean-Pierre Asvazadourian, Ambassadeur de France en République tchèque
Nicolas Maslowski, odborný asistent na VŠE a na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy
Pan Patrick Weil

11. února 2016 se na Francouzském velvyslanectví konala zahajovací konference cyklu Fonds d’Alembert 2016 na téma « „Hranice, migrace a otázky identity v dnešní Evropě ».

Na pozvání Francouzských institutů v České republice, v Rakousku, Maďarsku a také Filozofické fakulty v Praze vystoupil před více než 120 posluchači francouzský badatel Patrick Weil.

Patrick Weil zastává funkci vedoucího výzkumu v CNRS, a to v Ústavu pro sociální dějiny 20. století při univerzitě Paris I - Sorbonne. Ve svých pracích se zabývá historií přistěhovalctví ve Francii. Zastával také vysoké politické funkce : v letech 1981-1982 byl vedoucím kabinetu státního tajemníka pro přistěhovalectví, za vlády Lionela Jospina byl pověřen vypracováním reformy legislativy v oblasti imigrace a občanství. V letech 1996-2002 byl také členem Rady pro integraci.

Příští akce v rámci cyklu Fonds d’Alembert 2016 se uskuteční 29. března 2016 ve Francouzském institutu v Praze. Bude se jednat o diskusní setkání s Catherine Wihtol de Wenden a s Boldizsárem Nagyem na téma "Jak chápat migrační krizi. Lidská práva versus suverenita států?"

Dernière modification : 17/02/2016

Haut de page