Zavádění zákona "Création et Internet" (HADOPI) ve Francii [fr]

Marie-Françoise Marais, soudkyně Kasačního soudního dvora, jež se zabývá otázkami duševního vlastnictví v oblasti literální a umělecké, se v pátek 8. ledna stala předsedkyní HADOPI (Conseil de la Haute Autorité pour la Diffusion des Œuvres et la Protection des droits sur Internet). Tento úřad má napříště svou podobu a začal fungovat.

Tváří v tvář každoročně se zhoršující situaci v oblasti ochrany intelektuálního vlastnictví, Francie přijala určitá opatření. Mezi jinými zákon č. 2009-669 ze dne 12. června 2009, "Création et Internet" (Tvorba a internet) - tzv. HADOPI.

Tvůrci a hudební producenti přicházejí každý rok přibližně o 1 miliardu eur. Jedná se o porušování intelektuálního vlastnictví pirátstvím a nelegálním stahováním z internetu.

Od roku 2001 jsou jeho důsledky jasné : počet míst se v hudebním odvětví snížil o polovinu. Existuje nabídka na legální stahování programů, nicméně realita je taková, že jen jedno stažení ze čtrnácti je legální.

Situace je obdobná v České republice a v celém regionu, neboť celých 83% stažených programů ve střední Evropě je nelegálních, zatímco legální obchodování s hudbou v loňském roce kleslo ve vaší zemi o 22%.

Tváří v tvář tomuto problému, Francie přijala zákon „Création et Internet“. Tento prošel prvním čtením v Senátu 30. října 2008 a v Národním shromáždění 2. dubna 2009. Zákon dodržel všechny nároky na legislativní proces a byl projednán řadou státních institucí : CNIL (Státní komisi pro informatiku a svobodu), Senátem, Národním shromážděním, smíšenou paritní komisí, znovu Národním shromážděním a nakonec Ústavní radou.

Zákon má tři základní cíle :

- ochránit rozmanitost kulturní nabídky, zejména pak na internetu,
- garantovat intelektuální vlastnictví tvůrců a jejich odměnu za práci,
- varovat uživatele internetu a zajistit jim ochranu soukromí.

1) Zákon přiměl kulturní průmysl, aby zlepšil legální nabídku tím, že dá filmy k dispozici na internetu rychleji a odstraní ustanovení o Správě digitálních práv (DRM), jež blokují francouzské hudební produkce. Prvním cílem tohoto projektu je ochránit rozmanitost kulturní nabídky na internetu.

2) Zákon respektuje vlastnická práva, která jsou legálním pilířem, posvěceným francouzským právem už po staletí (Ústava, Občanský zákoník, zákonné normy). Jako takové je intelektuální vlastnictví morálním právem tvůrců. Opírá se o „Elysejské smlouvy“, podepsané 23. listopadu 2007 se 47 hudebními, filmovými, audiovizuálními a internetovými organizacemi a podniky. Zajišťují jim spravedlivou odměnu za práci a investice.

3) Zákon varuje uživatele internetu a zajišťuje ochranu jejich soukromí. Zaprvé : Úřad Hadopi nebude vykonávat žádný apriorní dohled, ale zasáhne jedině v případě prokázaného pirátství. Tvůrci a výrobní podniky nebudou mít v žádném případě přístup k těmto informacím. Zadruhé: Zákon má mít především preventivní poslání. Napříště se uživatel internetu nevystavuje nebezpečí trestního stíhání při prvním ilegálním stahování. Postup v případě pirátství : I) zaslání elektronické pošty. II) v případě nerespektování následuje doporučený dopis. III) v případě dalšího nerespektování následuje zákaz připojení k internetu v trvání od jednoho měsíce do jednoho roku. Nicméně je možná dohoda mezi „Hadopi“ a uživatelem internetu, pokud se tento zaváže, že se to již nebude opakovat.

Byla přijata veškerá opatření, aby byla zajištěna ochrana soukromí uživatelů internetu ve Francii.

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page