Závěry konference OSN o klimatu ve Varšavě [fr]

Společná tisková zpráva Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva pro ekologii, trvalý rozvoj a energetiku.

Paříž, 26. listopadu 2013

Závěry konference OSN o klimatu ve Varšavě

(19. zasedání Konference OSN o klimatu)

Ministr zahraničních věcí Laurent Fabius, ministr pro ekologii, trvalý rozvoj a energetiku Philippe Martin a ministr pro rozvoj při ministrovi zahraničních věcí Pascal Canfin přivítali závěr Konference ve Varšavě, na níž byla Francie jmenována předsednickou zemí pro Konferenci OSN o změně klimatu v roce 2015.

Varšavská konference umožňuje překonání další etapy nezbytné pro dosažení všeobecné dohody o klimatu v roce 2015 v Paříži, a to díky houževnatosti Evropské unie. Před Konferencí v Paříži budou muset všechny státy sdělit, jak si představují svůj příspěvek v oblasti snižování skleníkových plynů a to tak, aby mohly být posouzeny v prvním pololetí 2015.

Konference také umožnila dosáhnout pokroku v podpoře nejzranitelnějších zemí, a to dosažením dohody o financování boje proti klimatickým změnám. Navíc bylo dosaženo dohody o institucionálním rámci v oblasti ztrát a škod, které zaznamenaly rozvojové země v důsledku klimatických změn.

Rok 2014 má být rokem účinného boje proti proměnlivosti klimatu, která už stojí příliš mnoho lidských životů. Je nezbytné, aby země přijaly takové závazky, aby zvyšování teploty bylo omezeno na hodnotu do 2 °C. Naše setkání na místě nám potvrdila, že většina našich partnerů je připravena tyto závazky přijmout. Francie mobilizuje své síly a nebude šetřit úsilím, aby konference OSN o klimatu v Paříži byla úspěšná.

Dernière modification : 12/04/2016

Haut de page