Indikátory francouzské ekonomie

- La France en bref / France in figures

INSEE (Státní ústav statistiky a ekonomického výzkumu) publikoval s přispěním francouzského ministerstva zahraničních věcí ročenku „La France en Bref“, která vyšla naposledy v roce 2013.

Tato francouzsko-anglická publikace, aktualizovaná každé 2 roky, stručně informuje o hlavních ukazatelích francouzského hospodářství.

Dernière modification : 03/10/2014

Haut de page