Ženy/muži: statistiky ve Francii [fr]

DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

(zdroj : Insee /Státní ústav statistiky a ekonomického výzkumu/ za rok 2011)

- Úhrnná plodnost je 2,01 dítěte na ženu (průměr EU : 1,59)
- Průměrný věk rodiček se neustále zvyšuje (30,1 let). (Odpovídá průměru EU)
- Průměrný věk dožití - u žen 84,8 let, u mužů 78,2 let.

VZDĚLÁNÍ

- Úspěšnost na prvním stupni : 60,5 % chlapců a 70,4 % dívek
- Velmi slabé schopnosti nebo vážné problémy na prvním stupni : 13,8 % chlapců a 7 % dívek
- Maturita : 64 % chlapců a 76 % dívek
- Vysokoškolské vzdělání na úrovni bakaláře : 21 % chlapců a 32 % dívek.

ZASTÁVANÉ FUNKCE

- Ve 14 z 84 pracovních odvětví převažují ženy (>70 %), ve 43 pak muži
- 19 % zaměstnanců soukromého sektoru zastává vedoucí funkce, v případě žen je to 12 %
- 8 % žen pracuje v řídících funkcích 500 největších francouzských podniků
- 10,5 % žen působí v řídících strukturách podniků kótovaných na burze
- Mezi osobami zastávajícími vedoucí funkce má 62 % mužů a 49 % žen pod sebou další zaměstnance.

PLATY

(zdroj : Insee za rok 2009)

- Rozdíl v odměňování mužů a žen je v průměru 20 % v soukromém sektoru a 13 % ve státním sektoru (průměrný čistý plat za plný pracovní úvazek)
- U vedoucích pracovníků je plat žen o 23 % nižší v soukromé sféře a o 21 % ve veřejném sektoru
- Aktivní populace : 49 % žen
- 31 % žen a 6 % mužů pracuje na částečný úvazek
- 80 % chudých zaměstnanců tvoří ženy

MATEŘSKÁ

- 16 týdnů volna
- Ochrana zdraví těhotných žen (zákaz výkonu namáhavých činností)
- 4 měsíční zákaz propuštění pro ženy po návratu do zaměstnání po mateřské dovolené

HLÍDÁNÍ DĚTÍ

- Pracující matky s jedním dítětem do 3 let : 80 %
- Pracující matky se 3 a více dětmi (včetně dětí v nízkém věku) : 41 %
- Hlídání dětí zajišťují rodiče : v případě dělníků je to v 65 % případů, u zaměstnanců ve 42 % a u osob ve vedoucích funkcích v 18 % případů

KVÓTY V PODNICÍCH

(zákon z roku 2011)

- V současnosti je 10 % žen ve správních radách podniků kótovaných na burze
- Nejméně 20 % žen ve strukturách přijímajících rozhodnutí v kótovaných podnicích v roce 2014
- Nejméně 40 % žen ve strukturách přijímajících rozhodnutí v kótovaných podnicích v roce 2017

KVÓTY VE STÁTNÍ SPRÁVĚ

(zákon z roku 2012)

- V současnosti tvoří ženy 60 % zaměstnanců veřejného sektoru
- 24 % vyšších úředníků a 14 % úředníků v řídících funkcích jsou ženy
- Nejméně 20 % žen mezi osobami jmenovanými do vysokých správních funkcí do roku 2013
- Nejméně 30 % žen mezi osobami jmenovanými do vysokých správních funkcí do roku 2015
- Nejméně 40 % žen mezi osobami jmenovanými do vysokých správních funkcí do roku 2018

ŽENY VE VOLENÝCH FUNKCÍCH

- 20 % ministrů (průměr EU : 24 %)
- 44 % europoslanců (průměr EU : 34 %)
- 19 % poslanců (průměr EU : 24 %)
- 22 % senátorů
- 47 % v regionálních radách
- 13 % v generálních radách
- 14 % starostů
- 35 % v městských radách

Dernière modification : 08/11/2013

Haut de page