Životopis pana Pierra Lévyho [fr]

Pierre LÉVY se narodil 5. srpna 1955.

Zplnomocněný ministr. V současné době je velvyslancem Francie v České republice.

Zastával funkci ředitele odboru prospektivy ministerstva zahraničních věcí a evropských záležitostí, dříve odbor pro analýzu a plánování (CAP), který vedl od roku 2005.
Od října 2007 do července 2008 byl generálním tajemníkem komise pro Bílou knihu zahraniční a evropské politiky Francie.

Do února 2005 vedl oddělení společné zahraniční a bezpečnostní politiky ministerstva.
Od června 1997 do května 2002 byl zástupcem ředitele kanceláře Pierra Moscoviciho, ministra pro evropské záležitosti.
Do té doby zastával různé funkce. Byl zástupcem ředitele na ministerstvu zahraničních věcí, pracoval na ředitelství odborů hospodářských a finančních záležitostí, jakož i evropské spolupráce. Působil v Německu a v Singapuru. Zastával funkce na ministerstvu hospodářství a financí se zaměřením na zahraniční obchod a na vztahy s Asií.
Jeho přednášky na ENA a na Institut d’études politiques de Paris se týkaly evropských a mezinárodních otázek.
Vystudoval Evropskou obchodní školu (ESCP Europe), Institut politických věd v Paříži a postgraduální studium ekonomiky (DEA) na Univerzitě Paris IX Dauphine a vysokou školu pro vzdělávání státních úředníků (ENA, "Solidarité").

Dernière modification : 27/09/2013

Haut de page