Ztráta cestovních dokladů

ZTRÁTA CESTOVNÍCH DOKLADŮ
Konzulární oddělení +420 251 17 17 11
consulat@france.cz

Na co myslet před cestou
Při cestování je třeba chránit dokumenty a cestovní doklady pomocí základních bezpečnostních opatření.
Před odjezdem se doporučuje pořídit kopie a/nebo uložit do emailu scan následujících dokladů: doklady totožnosti a cestovní doklady, řidičský průkaz, rodinný průkaz, pojištění k autu, zdravotní pojištění a pojištění repatriace, bankovní karta atd..

Uložení oscanovaných dokumentů do emailové schránky vám umožní mít ke kopiím přístup kdykoli a za jakýchkoli okolností. Administrativní úkony pak budou daleko jednodušší a rychlejší.
V tomto článku najdete pokyny pro první kroky pro případ, že i přes tato opatření se cestovní doklady ztratily nebo byly ukradeny.

Ztráta cestovních dokladů
Ztratil(a) jste doklady nebo jste se stal(a) obětí krádeže? Je třeba si sestavit seznam věcí, které vám byly ukradeny (doklady totožnosti, letenky, peněžní částka, fotoaparát, mobil atd.) a nezbytně ztrátu/krádež nahlásit na místní policejní oddělení a poskytnout policii o dokladech co nejvíce informací.

V Praze existuje specializované oddělení Policie České republiky pro oběti krádeží z řad cizinců. Nachází se v turistickém centru Prahy (blízko Václavského náměstí a metra MŮSTEK):
Jungmannovo náměstí 9, 11001 Praha 1
Tel: 974.851.750
Fax: 974.851.758
Mail: A_MOP_Mus@iex.cz

Krádež je také možné nahlásit na policejním oddělení v areálu letiště Václava Havla
Letiště Václava Havla Praha
Letiště Praha, a. s.
160 08 Praha 6
Policie
Tel: 220 114 444, 220 114 301, 220 114 385

1- Pro zpáteční let do Francie musí mít cestující u sebe platný doklad totožnosti, totéž platí i pro děti (rodinný průkaz v tomto případě není dostačující).
Ve většině případů jsou letecké společnosti shovívavé a dovolí cestujícímu vstup do letadla po předložení potvrzení o ztrátě nebo krádeži, pokud možno spolu s kopií občanského průkazu nebo pasu (informujte se u letecké společnosti).
Pokud tomu tak není, bude třeba let přerezervovat a následující pracovní den se dostavit na konzulát a zaevidovat vaše potvrzení. O víkendu a ve svátek je konzulární oddělení zavřené a dokumenty nevydává.

K návratu do Francie vám konzulát vystaví ověřený náhradní cestovní doklad. Vzhledem k délce trvání komunikace s francouzskými prefekturami není možné tento doklad vydat na počkání. Prefektury jsou zavřené večer a o víkendu, žádosti o vydání náhradního cestovního dokladu nejsou zpracovávány přednostně a o víkendech.

Jelikož náhradní cestovní doklad je dokladem potvrzujícím vaši totožnost a státní příslušnost, budete je muset prokázat poskytnutím:

Totožnost: jakéhokoliv oficiálního doklad s fotografií nebo případně kopií vašeho průkazu totožnosti
Státní příslušnost: kopii rodinného průkazu rodičů nebo rodného listu umožňující prokázat státní příslušnost k Francii.
Vaši státní příslušnost může po předložení průkazu totožnosti dosvědčit také jiný občan Francie.
Tento seznam není vyčerpávající, nutné ověření vaší totožnosti a státní příslušnosti usnadní poskytnutí co největšího množství dokladů nebo jejich kopií.

Dále s sebou přineste:
- potvrzení Policie České republiky,
- průkazovou fotografii,
- přibližně 700 Kč v hotovosti (ekvivalent 23 € podle platného kurzu velvyslanectví).

POZOR: nezletilí musí přijít v doprovodu jednoho nebo obou francouzských rodičů, případně v doprovodu vedoucího skupiny, pokud se jedná o školní výlet. Vzhledem k preventivním opatřením pro případ únosu je třeba prokázat, že nezletilý skutečně vstoupil na území České republiky v jejich doprovodu (letenka, seznam účastníků výletu apod.).

2 – Pro návrat do Francie silniční nebo vlakovou dopravou může stačit potvrzení o ztrátě nebo krádeži vystavené českými úřady. Konzulární oddělení kromě toho může vystavit potvrzení o ztrátě nebo krádeži ve francouzském jazyce.

Dernière modification : 27/12/2016

Haut de page