Zúčastněte se Cyklu evropských vysokoškolských studií v roce 2011 !

Od roku 2007 nabízí ENA (Vysoká škola pro vzdělávání státních úředníků) nový vzdělávací cyklus určený osobám, jež se zajímají o evropské otázky.

Bude se konat v Paříži, Bruselu a Štrasburku, jakož i dalších evropských hlavních městech. Jednotlivé vzdělávácí semináře si kladou za cíl seznámit účastníky s unijním systémem a s evropskými zaležitostmi. Vedoucí pracovníci podniků, vysocí úředníci, zvolení zástupci, novináři, odboráři, členové mezinárodních institucí a představitelé občanské společnosti z členské země Evropské unie nebo ze třetích zemí jsou vítáni na těchto seminářích s evropskou tématikou.

Pětidenní semináře se konají v průběhu celého roku. Zápisné, jež se mění podle statutu uchazeče, pokrývá celkové náklady na výuku, dopravu, ubytování a stravu po dobu trvání semináře.

Zápis končí 30. září 2010.

Informační brožurka

PDF - 762.6 kb
ENA_CHEE_2011
(PDF - 762.6 kb)

Kompletní spis uchazeče

PDF - 51.2 kb
Dossier_candidature_ENA_CHEE_2011
(PDF - 51.2 kb)

Internetová stránka ENA

Dernière modification : 24/10/2013

Haut de page