června 1918 Raymond Poincaré jménem všech spojenců a za doprovodu generálního tajemníka Československé rady. [fr]

19. prosince 1917 francouzský prezident Raymond Poincaré a předseda vlády Georges Clémenceau povolili vznik československé armády ve Francii. Na 6 000 dobrovolníků z Itílie, Rumunska, Ruska a Spojených států vytvořilo 21. a 22. čs. střelecký pluk, které byly soustředěny v táboře Kléber na planině na okraji Darney.

29. června 1918 Raymond Poincaré jménem všech spojenců a za doprovodu generálního tajemníka Československé rady a pozdějšího předsedy vlády a prezidenta Edvarda Beneše oficiálně uznal právo Čechů a Slováků na život v samostatném a suverénním státě.

Následujícího dne Francie ústy prezidenta Poincaré při slavnostní ceremonii v Darney oficiálně uznala Československou národní radu jako svrchovaný orgán československé vlády.

Tomáš Garrigue Masaryk vykonal po návratu ze Spojených států 9. prosince 1918 přehlídku československých jednotek. Darney bylo místem jeho první návštěvy na francouzské půdě.

Dernière modification : 02/07/2018

Haut de page