výročí založení společnosti Mazars na Francouzském velvyslanectví (18. června 2015) [fr]

Jsem velice rád, že mohu dnes večer na Francouzském velvyslanectví přivítat společnost Mazars a její partnery u příležitosti 20. výročí jejího usazení v České republice.

Za sedmdesát pět let své existence se skupina Mazars stala světovým hráčem ve svém oboru, uznávaným svými klienty i partnery, o čemž svědčí i skutečnost, že prezident republiky letos jmenoval čestného předsedu skupiny, Patricka de Cambourg, do funkce předsedy správní rady Francouzských účetních standardů.

Se svými 180 zaměstnanci je Mazars Česká republika jasným potvrzením francouzské ekonomické přítomnosti v této zemi. Díky svému dlouhodobému a spolehlivému působení se společnost stala lídrem v oblasti účetních expertiz, předním hráčem v oblasti účetnictví i sedmou nejvýznamnější auditorskou kanceláří v zemi. Tento úspěch je pro francouzské podniky v České republice příznačný.

Se svými pěti sty podniky zaměstnávajícími na 100 000 osob, byla Francie v roce 2014 pátým největším obchodním partnerem České republiky, jejím pátým největším zahraničním investorem a 4. největším investorem, pokud jde o přímé investice.

Mazars je společnost působící v oblasti sociálního partnerství. Podporuje neziskové organizace a staví se za transparentnost veřejných zakázek. Podporuje také ženy podnikatelky - v České republice je partnerem soutěže o nejlepší podnikatelku roku. Poskytuje rady podnikatelům, zejména pak malým a středním podnikům. Rozvoj začínajících podniků podporuje společně se Start-up Yardem, hlavním inkubátorem a akcelerátorem start-upů v zemi.

Skupina Mazars je mimořádně aktivní pokud jde o rozvoj hospodářských styků mezi Francií a Českou republikou : napomáhá rozvoji privilegovaných vztahů s velvyslanectvím, s Business France, s Francouzsko-českou obchodní komorou a s francouzskými rady pro zahraniční obchod.

Činnost společnosti se přirozeně odvíjí od jejích členů. Chtěl bych proto ocenit profesionalitu a nasazení všech zaměstnanců Mazars, zejména pak osobní nasazení Milana Prokopiuse, tajemníka představenstva a pokladníka Francouzsko-české obchodní komory, a také auditora Nicolase Candyho, rady pro francouzský zahraniční obchod a současně předsedy Centre des Jeunes Dirigeants de Prague.

Přeji vám příjemný večer a připíjím na vaše současné i budoucí úspěchy v České republice. Připíjím také na další rozvoj francouzsko-českých vztahů.

Dernière modification : 07/10/2015

Haut de page