Cizinecká Legie slaví 180 let a 148 let od bitvy u Camarónu [fr]

V den 30. dubna 2011 si připomínáme 148. výročí bitvy u Camarónu, jedné z nevýznamějších bitev v historii Cizinecké legie.

Právě 30. dubna 1863, během tažení do Mexika, byl odřad 65 legionářů včetně 3 důstojníků ze 3. roty 1. cizineckého pluku (1er RE) pod velením kapitána Danjou vyslán jako předvoj na cestu z Vera Cruz do Puebla. Když legionáři spatřili, jak se proti nim blíží 2000 mexických vojáků, opevnili se v haciendě v obci Camarón, kde zabarikádování přísahali bojovat až do posledního dechu. Kapitán Danjou na výzvu, aby se vzdal, odpověděl : « Nábojů máme dost a vzdát se nehodláme! ».
Po 12 hodin legionáři statečně odolávali útokům mexické armády. Posledních šest přežívajících, bez munice, bojovalo bajonety proti Mexičanům, kteří zahájili útok na budovu haciendy. Mexický důstojník vyzval poslední tři legionáře, kteří se ještě drželi na nohou, aby se vzdali, což legionáři přijali pod podmínkou, že jim slíbí « moci odnést a ošetřit své raněné a ponechá jim zbraně ». Tyto podmínky byly přijaty a díky jejich oběti se tak dostal celý konvoj v pořádku do cíle.

JPEG - 201.6 kb

Slovo Camerone je od té doby součástí vlajky pluku. V roce 1892 byl na místě bitvy vztyčen pomník s tímto nápisem :

BYLO JICH MÉNĚ NEŽ ŠEDESÁT

A ČELILI CELÉ ARMÁDĚ,

JEJÍŽ SÍLA JE ROZDRTILA.

DNE 30. DUBNA 1863 , DŘÍVE NEŽ ODVAHA,

OPOUŠTÍ TYTO FRANCOUZSKÉ VOJÁKY ŽIVOT.

NA JEJICH PAMÁTKU POSTAVILA JEJICH VLAST TENTO POMNÍK

Každý rok v tento den 30. dubna se v Camarónu i ve všech posádkách Cizinecké legie koná vzpomínková slavnost. Při této příležitosti je po „Posvátné cestě“ vedoucí od Muzea Legie k památníku zemřelých v Aubagne přenášena dřevěná ruka kapitána Danjou.


JPEG - 8.4 kb

Cizinecká legie, založená dne 9. března 1831 králem Louisem-Philippem, také slaví významné výročí 180 let od svého založení. Na počátku měla přispět k podpoře ozbrojených sil při dobývání Alžírska, které právě začalo, a měla také zaměstnat četné cizince, revolucionáře a bývalé vojáky, kteří se uchýlili na francouzské území.
Od prvních bojů, kterých se zúčastnili, získali legionáři pověst houževnatých a statečných vojáků. Po Alžírsku byla Legie několikrát reformována a nasazena v Krymské válce (1854-56) a v Itálii (1859), aby byla následně vyslána do Mexika (1862-67), kde se právě odehrála bitva u Camarónu.

Poprvé byla ke službě ve francouzské metropoli povolána během prusko-francouzské války v roce 1870. Svou udatnost prokázala i v Tonkinu (1883), ve Formose (1885), v Súdánu (1892-1894), na Madagaskaru (1895-1905) a v Maroku (1900 -1934), kde byla svorně přivítána velícími důstojníky výpravy. Během první světové války patřila pod názvem Pěší pluk Cizinecké legie k nevíce oceňovaným jednotkám francouzské armády.

V meziválečném období byla nasazena v Levantě a v Maroku a sloužila i za druhé světové války během bojů za osvobození Francie. Po válce byla Legie znovu nasazována po celém světě, zejména v Indočíně a v Severní Africe. Byly vytvořeny i posádky v zámořských územích, od Polynésie přes Guyanu až po Komory.
Od té doby působila Legie na všech frontách - v Čadu (1969-70 a 1978-88), v Zairu (1978), v Libanonu (od 1983), v Kambodži (1992-93), v Somálsku (1992-1993), v bývalé Jugoslávii (od roku 1993), ve Rwandě (1994), ve Středoafrické republice (1996), v Demokratické republice Kongo (1997), atd. Na začátku 90. let se zúčastnla Války v Zálivu a v nedávné minulosti byla nasazena také v Afghanistánu, dále na Pobřeží Slonoviny, na Haiti, v Kosovou, v Jihovýchodní Asii a v Libanonu.
Za celou dobu existence Cizinecké legie, 36 000 jejich příslušníků padlo v boji.
Dodnes se Cizinecká legie zakládá na dvou základních principech, kterými jsou služba cizích státních příslušníků a možnost sloužit pod deklarovanou identitou: do jejích řad se může začlenit každý, ať již je Francouz či nikoliv. Legie tak ve svých řadách čítá 80% cizinců 146 různých národností.
V současné je v Legii 7768 mužů i žen, rozmístěných v následujících jednotkách:

-1. cizinecký pluk v Aubagne, « domovině » Legie (1er RE)
- 4. cizinecký pluk v Castelnaudary, výcvikový pluk Legie (4ème RE)
- 2. cizinecký pluk pěchoty v Nîmes (2ème REI)
- 3. cizinecký pluk pěchoty v Kourou (3ème REI)
- 2. cizinecký pluk výsadkářů v Calvi (2ème REP)
- 1. jízdní cizinecký pluk v Orange (1er REC)
- 1. cizinecký ženijní pluk v Laudunu (1er REG)
- 2. cizinecký ženijní pluk v Saint-Christolu (2ème REG)
- 13. demi-brigáda Cizinecké Legie v Džibuti
- Odřad Cizinecké legie na Mayotte
- Náborová skupina Legie ve Fontenay-sous-Bois

Obrázky převzaty z internetových stránek Cizinecké legie

Dernière modification : 05/05/2011

Haut de page