Zahájení Česko-francouzské dny v Opočně (24. června 2017) [fr]

Vážený pane hejtmane,
Vážená paní starostko,
Vážení páni starostové,
Dámy a pánové,

Jsem velice rád, že se mohu dnes spolu s vámi zahájit Dny česko-francouzské kultury. František Kupka, jeden z nejvýznamnějších umělců dvacátého století, spojuje svým životním Čechy a Francii. V příštím roce si připomeneme sté výročí konce první světové války a vzniku samostatného československého státu. Kupka se na těchto událostech významně podílel.

Ve Francii žil od konce devatenáctého století. Po propuknutí první světové války se přihlásil do Cizinecké legie a bojoval v rámci první samostatné československé roty Nazdar. Byl raněn a po uzdravení se stal jedním z významných představitelů České kolonie ve Francii. Cílem této organizace bylo získat dobrovolníky do francouzské armády, aby bojovali proti Rakousku-Uhersku – za samostatné Československo. Kupka je autorem návrhu praporu Československých legií, který předal prezident Poincaré 30. června 1918 v Darney veliteli Československých legií a vytvořil i pamětní známku českých dobrovolníků ve Francii. Francie Kupkovi udělila řád Čestné legie.

Jsem velice rád, že města Puteaux a Opočno navazují v posledním desetiletí na vazby, které Kupka svým životem vytvořil. Dámy a pánové, děkuji Vám za pozornost.

Dernière modification : 29/06/2017

Haut de page