. 5. zasedání česko-francouzské pracovní skupiny pro energetiku (10. června 2016) [fr]

Dne 10. června 2016 přijela do Prahy na pozvání náměstkyně průmyslu a obchodu Lenky Kovačovské francouzská delegace vedená ředitelkou odboru energetiky francouzského ministerstva pro životní prostředí Virginií Schwarz. Paní Kovačovská a paní Schwarz se zúčastnily pátého zasedání česko-francouzské pracovní skupiny pro energetiku. Během jednání obě země představily své politické a energetické strategie, vyjádřily oboustranný zájem o problémy spojené s dekarbonizací energetického mixu (integrace obnovitelných zdrojů, modernizace sítí, atd.) a sdělily své pozice v evropských otázkách (trh s uhlím, cíle do roku 2030, atd.).

Setkání se zúčastnili zástupci českých a francouzských společností zabývajících se nakládáním s radioaktivním odpadem (ANDRA-SURAO), výzkumných center (CEA-ÚJV Řež) a univerzit (CENEN-I2EN). Velká část jednání byla věnována vyhodnocení pozitivní spolupráce mezi těmito institucemi a pozici jaderné energetiky v tomto měnícím se sektoru.“

Dernière modification : 15/06/2016

Haut de page