Table ronde organisée par l’ONG Kongres Žen à l’ambassade : « Les femmes dans l’espace public » (29 mai 2017, en tchèque). [cs]

Vážená paní předsedkyně,

Vážené dámy a pánové,

Srdečně vás vítám na půdě Francouzského velvyslanectví v Praze.

Kulaté stoly jako ten dnešní proběhly na našem velvyslanectví již před dvěma lety.

Velice mne těší, že můžeme navázat na tuto tradici a podílet se opět na přípravě Kongresu žen, který pořádáte v září.

Na národní i mezinárodní úrovni se Francie důsledně zasazuje o obranu práv žen, a to zejména s ohledem na nebezpečí regrese v kontextu rostoucího konzervatismu. Jedná se o boj proti všem formám násilí na ženách, proti stereotypům a diskriminaci na základě pohlaví.

V srpnu 2014 (dva tisíce čtrnáct) přijala Francie rámcový zákon pro skutečnou rovnost žen a mužů, který se poprvé zabývá všemi aspekty rovnosti žen a mužů. Usiluje o mobilizaci celé společnosti v zájmu odstranění nerovnosti a všech projevů diskriminace a násilí.

Na okraj ještě poznamenám, že i v rámci našeho velvyslanectví mají ženy nezpochybnitelnou převahu, a to nejen z hlediska počtu všech zaměstnanců a zaměstnankyň, ale i na vedoucích místech.

Velice si vážím práce a vytrvalosti, s níž se zasazujete o společenský posun v oblasti genderové rovnosti. Jsem velmi rád, že můžeme k vašemu úsilí přispět.

Vážené dámy a pánové, děkuji vám za pozornost a přeji vám konstruktivní, smysluplnou a příjemnou debatu.

Dernière modification : 30/05/2017

Haut de page