Předání insignií Čestné legie paní Haně Machkové, rektorce Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE) (7. dubna 2016) [fr]

Vážená Hano Machková,

Vím, že francouzštinu dokonale ovládáte, ale ze slušnosti k Vašim českým a francouzským hostům, kteří oba jazyky neovládají stejně dobře jako Vy, mi dovolte, abych svůj projev přednesl v obou jazycích.

Dámy a pánové,

Jsem velice rád, že vás mohu v tak hojném počtu dnes večer přivítat v Buquoyském paláci u příležitosti této pocty paní Haně Machkové.

Milá Hano, je to pro mě osobně velká čest a radost, že Vám jménem Francouzské republiky mohu v přítomnosti Vaší rodiny, Vašich přátel a kolegů vyjádřit naše uznání a naši velkou vděčnost.

Dámy a pánové, Čestná legie je nejvyšším vyznamenáním Francouzské republiky. Je oceněním výjimečných životních drah, významných zásluh a mimořádných vztahů s naší zemí.

Dnes bude toto vyznamenání předáno Haně Machkové, osobnosti, která je symbolem francouzsko-českých univerzitních styků a která má k Francii blízko na profesní i osobní úrovni. Toto vyznamenání je náležitým uznáním jejího výjimečného přispění k vazbám, jež pojí naše dvě země.

Milá Hano, dovolte mi, abych zde v souladu s tradicí zmínil některé etapy Vaší profesní dráhy a vyzdvihl četné vědecké a univerzitní vazby, jež jste za 25 let s Francií vybudovala.

Celá Vaše životní dráha je úzce spjata s předáváním vědění, s vědeckým výzkumem a s internacionalizací vaší alma mater, Vysoké školy ekonomické v Praze (VŠE), jíž jste se nedávno stala rektorkou a tím i jedinou ženou rektorkou v celé Republice.

Po dokončení magisterského studia v oboru mezinárodní obchod jste v roce 1981 začala vyučovat na Fakultě mezinárodních vztahů. Souběžně s pedagogickou činností jste pracovala na své doktorské práci. Díky oběma těmto činnostem začaly vznikat Vaše první profesní a přátelské vazby k naší zemi, a to díky stipendiu francouzské vlády, které Vám umožnilo výzkumný pobyt na Univerzitě ve Štrasburku.

Disertační práci jste obhájila krátce po sametové revoluci a následně jste založila Francouzsko-český institut řízení (IFTG), který dodnes řídíte. Dnes institut nabízí nejprestižnější frankofonní univerzitní vzdělání v celé zemi. Sám si první krůčky IFTG dobře vybavuji, protože jsem v té době byl jako mladý diplomat v Praze na velvyslanectví a měl jsem možnost se s Vámi poprvé setkat. Přijde mi to jako včera, je to ale už čtvrt století!

V této souvislosti jste navázala univerzitní partnerství s celou řadou univerzit ve Francii a díky Vašemu neúnavnému odhodlání a Vaší « klidné síle » se Vám podařilo prosadit první dvoudiplomové studium na českých vysokých školách.

IFTG má dnes více než 600 absolventů a v září budeme opět mít to potěšení společně předat diplomy absolventům – letos již 25. ročníku. Nemohu nezmínit, že výkonným ředitelem IFTG je nyní Váš syn Martin, což dokládá, že meziuniverzitní spolupráce a vztahy s Francií jsou pro Vás skutečnou rodinnou tradicí.

V letech 2006 až 2014 jste jako prorektorka pro mezinárodní styky, a to zejména díky své snaze spolupracovat s francouzskými institucemi, rozvíjela privilegované styky s francouzskými univerzitami a těmi nejprestižnějšími vysokými školami. Od té doby bylo podepsáno 60 dohod o mobilitě, díky kterým dnes může přibližně sto padesát mých krajanů absolvovat studijní pobyt na Vaší univerzitě.

Vaše četné profesní kontakty s francouzskými vysokými školami svědčí o mezinárodním uznání Vašich schopností. Od 90. let až do současnosti jste jako hostující profesorka pobývala na renomovaných francouzských univerzitách jako Štrasburk, Nice, Lyon 3 a Paris I Panthéon Sorbonne. Zároveň u Vás přednáší mnoho hostujících profesorů z Francie, kteří se postupem času stali Vašimi spolupracovníky i přáteli.

Vaše výzkumná činnost vedla k vydání 19 knih, 8 ekonomických a marketingových příruček a více než 90 vědeckých článků, z toho některých ve francouzštině, jazyce, který neúnavně a s nadšením bráníte.

Milá Hano, než přejdu k předání insignií, chtěl bych Vám říci, nakolik obdivuji Vaše odhodlání, Vaše výjimečné dovednosti, Vaši inteligenci a Vaši vřelost, a chtěl bych Vás ujistit o mém přátelství.

Vážená paní profesorko Hano Machková, jménem prezidenta Republiky a v souladu s mými pravomocemi Vás jmenuji rytířkou Řádu čestné legie.

Dernière modification : 08/04/2016

Haut de page