Remise des insignes dans l’Ordre du Mérite Agricole à Monsieur Oldrich Obermaier (Ambassade de France, 28 juin 2016) [cs]

Vážený pane Obermaiere,

Milí přátelé,

Dámy a pánové,

Jsem velice rád, že vás mohu přivítat v Buquoyském paláci při dnešní milé příležitosti. Jak všichni dobře víte, sešli jsme se dnes večer, abychom vyjádřili vděk Francie člověku, který se po čtyřicet let neúnavně zasazoval o šíření dobrého jména Francie a jejího know-how.

Vyznamenání za zemědělské zásluhy, které mi bude ctí za chvíli předat našemu příteli Oldřichu Obermaierovi, je odměnou za jeho působení ve prospěch sbližování jeho země s Francií, jež, jak věříme, se mu svým způsobem stala druhou vlastí.

Vážený pane Obermaiere, v roce devatenáct set sedmdesát jedna, kdy jste byl promován inženýrem v oboru biochemie a zemědělsko-potravinářských technologií, jste nejspíš vůbec nepočítal, že Váš osud bude tak úzce spjat s Francií.
Možná, že v tomto směru byla zásadní výhybkou Vaše stáž v mlékárnách a u výrobců zařízení pro mlékárenský průmysl poblíž Surgères, v Charente-Maritime, v roce devatenáct set sedmdesát šest. Po návratu jste byl pověřen řízením mezinárodní spolupráce na Ředitelství mlékárenského průmyslu. Tuto funkci jste zastával až do roku devatenáct set osmdesát jedna, kdy jste byl jmenován do čela Ústavu technologie mléka.

V bývalém Československu vyžadovalo spojení profesní kariéry s mezinárodní spoluprací, tím spíše na západ od železné opony, notnou dávku odvahy. Pravidelné kontakty se zemí jako je Francie představovaly značné osobní riziko.
Po sametové revoluci jste se rozhodl dát své zkušenosti z tohoto sektoru do služeb francouzských podniků. Nejprve Danone a později skupiny Bongrain, do níž jste nastoupil v roce devatenáct set devadesát tři a v níž dosud působíte. Na Váš podnět Bongrain koupil společnost Savencia a francouzská skupina se tak stala hlavním producentem sýrů v České republice. Můžeme tedy říci, že díky Vám je dnes Hermelín, který jsem poznal při svém prvním působení v Praze hned po revoluci a měl rád smažený s plátkem šunky, francouzským sýrem. Dnes má Bongrain 1300 zaměstnanců ve třech výrobních provozech. Díky Vám a Vaší strategii zajišťuje dnes téměř třetinu celkové výroby sýrů v této zemi. Jeho roční obrat přesahuje 350 milionů korun. Skupina je významně zastoupena i na Slovensku a v Maďarsku, což je také Vaše zásluha.

Vážený pane Obermaiere, rád vzpomínám na naše milé setkání v jednom z výrobních provozů, konkrétně v Povltavských mlékárnách, kde jsem měl možnost osobně poznat kvalitní zařízení, Vaše vynikající metody a profesionalitu vašich pracovníků.

Vaše nedávné zvolení do správní rady Francouzsko-české obchodní komory ukazuje, že nijak nesnižujete své nasazení. Naopak, přál jste si ještě více přispět k rozvoji ekonomických vazeb mezi našimi zeměmi.

Všichni, kdo Vás znají vědí, že vztahy, které udržujete s Francií, se neomezují pouze na ekonomickou dimenzi. Srdce a city zde hrají významnou roli, takže jste tento vztah přenesl i na svou rodinu, kterou zde tímto vítám.

Vážený pane Obermaiere, za všechny tyto zásluhy jsem velice rád, že právě já Vám mohu předat jménem ministra zemědělství insignie důstojníka Řádu za zemědělské zásluhy.

Dernière modification : 22/07/2016

Haut de page