Udílení insignií Národního řádu za zásluhy panu Miroslavu Jandorovi ( 10. prosince 2019) [fr]

Velvyslanec udělil insignie Národního řádu za zásluhy panu Miroslavu Jandorovi za jeho činy ve prospěch Francie. P. Jandora je předsedou spolku Austerlitz a od roku 1998 organizuje připomínkové rekonstrukce slavné bitvy tří císařů u Slavkova u Brna.

P. Jandora byl vyznamenán v salonech Buquoyského paláce za přítomnosti svých blízkých a spolupracovníků, kteří přišli oděni do napoleonských uniforem, aby vzdali čest jeho činnosti.

Dernière modification : 21/01/2020

Haut de page