Vernisáž výstavy Paříž, Paříž...! v Litomyšli (13. června 2014)

V pátek 13. června 2014 zahájil pan velvyslanec Jean-Pierre Asvazadourian výstavu "Paříž, Paříž...!" v Litomyšli.

Více o výstavě čtěte zde.

Proslov pana velvyslance

Vážený pane předsedo Bohemian Heritage Fund, drahý Pavle Smutný,

Vážený pane starosto,

Vážený pane kurátore,

Dámy a pánové,

velice mě těší, že se dnes mohu zde v Litomyšli, v tomto klenotu mezi městy, zúčastnit zahájení padesátého šestého ročníku tohoto festivalu. Jsem rád, že kromě hudby se festival už deset let věnuje také výtvarnému umění a jeho publikum je každým rokem početnější. Jako francouzského velvyslance mne také velice těší, že tato mimořádná výstava, kterou za chvíli zahájíme, vyzdvihuje zvláště silné vazby mezi Francií a Českou republikou v oblasti kultury.

Kultura obecně nadále tvoří stěžejní pilíř vztahů našich zemí. Patří sem například vysokoškolské studentské výměny, debaty nad aktuálními tématy, výměnné pobyty umělců nebo vzájemné výpůjčky uměleckých děl. Nejvíce mě však těší, že mohu opět konstatovat, že tradiční výměny mezi našimi zeměmi jsou opravdu trvalého charakteru.

Tato výstava dokazuje, že českoslovenští umělci v předválečném období s Francií udržovali privilegované vztahy. Někteří umělci zde žili, jako například Kupka, jehož nezměrný talent nepřestáváme objevovat. Dokazuje to nejen překrásná výstava, kterou uspořádala před dvěma lety v Národní galerie v Praze, ale také stávající výstava jeho obrazů speciálně zapůjčených z Francie, která se koná nedaleko odsud v Opočně a kterou jsem mohl společně s Medou Mládkovou inaugurovat před dvěma týdny.

Jiní umělci střídavě pobývali v obou zemích, jako například Jindřich Štyrský či Toyen, která si své umělecké jméno vybrala podle nejkrásnějšího francouzského slova citoyen, občan. Všichni však udržovali neustálý umělecký dialog se svými francouzskými kolegy, mezi kterými nechyběly ani takové osobnosti jako sochař Antoine Bourdelle nebo malíři Picasso či Vlaminck. Nezapomínejme také, že v letošním roce slavíme devadesáté výročí rozhodnutí prezidenta Masaryka založit národní Sbírku francouzského umění, kterou můžeme i dnes obdivovat ve Veletržním paláci v Praze.

Chtěl bych při této příležitosti poděkovat organizátorům výstavy a především ocenit činnost fondu Bohemian Heritage Fund, jež se věnuje podpoře kultury a uměleckých výměn, které sahají daleko za rámec bilaterálních česko-francouzských vztahů. Dokazuje to i nedávný mimořádný úspěch hry devatenáct set čtrnáct, kterou režíroval Bob Wilson. Drahý Pavle, díky vašemu neúnavnému nasazení, neřku-li odvaze, máme možnost objevovat inovativní kulturní projekty, které však nacházejí své místo ve vyvíjejícím se českém kulturním prostředí.

Rád bych také připomněl, že dnešním dnem končí akce nazvaná „Francouzský týden“ nebo „Týden française“, jejímž cílem bylo zviditelnit v téměř deseti městech České republiky přítomnost Francie, jejích podniků, ale i kultury a gastronomie. Dnes v poledne jsem na Francouzském velvyslanectví přijal na sto padesát žáků z celé České republiky, kteří se v rámci tohoto týdne úspěšně zúčastnili školní soutěže zaměřené na francouzskou kulturu. Dovolím si při této příležitosti vyslovit přání, aby se naše kulturní, umělecké a vysokoškolské vztahy staly prostředkem k lepšímu vzájemnému poznávání našich společností. Přál bych si, aby dnešní mládež v těchto výměnách pokračovala a rozvíjela naše společné kulturní dědictví, o jehož bohatství svědčí i tato výstava.

Všem vám přeji příjemný zážitek.

Dernière modification : 12/06/2015

Haut de page