17 dobrých důvodů, proč by si rodiče a ředitelé škol měli vybrat francouzštinu [fr]

1. Učit se jeden jazyk nestačí

V dnešním světě nestačí domluvit se jen jedním cizím jazykem. Studenti, kteří ovládají několik jazyků, mají větší šanci získat zaměstnání, ať už ve své zemi, nebo v zahraničí. Učení se dalšímu jazyku obohacuje mysl a otvírá nové obzory jak osobní, tak profesní.

2. Francouzština je spolu s angličtinou jediným jazykem, kterým se mluví na všech pěti kontinentech

Francouzsky hovoří na všech pěti kontinentech dohromady přes 220 milionů lidí. Francouzština je jedním z hlavních jazyků mezinárodní komunikace. Po angličtině je druhým nejčastěji studovaným jazykem a šestým nejrozšířenějším jazykem na světě. Francouzština je také po angličtině druhým jazykem s nejrozšířenější výukou, neboť se vyučuje na všech kontinentech. Mezinárodní organizace Frankofonie, sdružující frankofonní státy, má 77 členských států a vlád. Francie rovněž provozuje největší mezinárodní síť kulturních institutů, jejichž jazykové kurzy navštěvuje téměř jeden milion studentů.

3. Kariérní výhoda

Schopnost domluvit se jak anglicky, tak francouzsky, představuje výhodu při hledání zaměstnání v mnoha mezinárodních společnostech používajících francouzštinu jako pracovní jazyk v řadě odvětví (maloobchod, automobilový průmysl, luxusní zboží, letectví atd.). Francie jakožto pátá největší světová ekonomika přitahuje podnikatele, vědce a nejlepší zahraniční studenty.

4. Vstupenka do jedinečného kulturního prostoru

Francouzština je často považovaná za jazyk kultury. Hodina francouzštiny představuje cestu do světa módy, gastronomie, umění, architektury a vědy. Studium francouzštiny vám také zpřístupní díla velkých francouzských spisovatelů, jako jsou Victor Hugo nebo Marcel Proust, a slavných básníků jako Charles Baudelaire nebo Jacques Prévert v originále. Budete si moci poslechnout hlasy herců Alaina Delona nebo Juliette Binocheové a vychutnáte si francouzské písně Édith Piaf nebo Charlese Aznavoura, jejichž slovům budete rozumět, a budete si je dokonce moci i sami zazpívat.

5. Výhoda pro studium ve Francii

Znalost francouzštiny otevírá příležitosti pro studium na jedné ze známých francouzských univerzit (Sorbonna, Univerzita Pierra a Marie Curieových atd.) nebo elitních grandes écoles (HEC, Polytechnika, ESSEC) za často velmi výhodných finančních podmínek. Studenti s dobrou úrovní francouzštiny mohou zažádat o stipendium francouzské vlády pro vysokoškolské studium dle vlastního výběru, na jehož konci obdrží mezinárodně uznávaný diplom.

6. Návštěva Paříže i celé Francie

Francie je nejoblíbenější světovou turistickou destinací, která ročně přiláká přes 79,5 milionů návštěvníků. Se schopností domluvit se alespoň trošku francouzsky si návštěvu Paříže a dalších regionů Francie (od mírného klimatu Azurového pobřeží přes drsné pobřeží Bretaně až po zasněžené vrcholky Alp) daleko více užijete a získáte vzhled do francouzské kultury, mentality a životního stylu. Francouzština se také hodí při cestování v Africe, Švýcarsku, Kanadě, Monaku, na Seychelách a v dalších zemích.

7. Jazyk mezinárodních vztahů

Francouzština je pracovním i oficiálním jazykem OSN, Evropské unie, UNESCO, NATO, Mezinárodního olympijského výboru, Mezinárodního červeného kříže a mezinárodních soudů. Zběhlost ve francouzštině je nezbytností pro každého, kdo uvažuje o kariéře v mezinárodních organizacích.


8. Jazyk, který vám otevře svět

Po angličtině a němčině je francouzština třetím nejpoužívanějším jazykem internetu, kde překonává španělštinu. Schopnost porozumět francouzštině nabízí jiný náhled na svět prostřednictvím komunikace s frankofonními mluvčími na celém světě a zpráv z předních frankofonních médií (TV5, France 24 a Radio France Internationale).

9. Jazyk polemik a debat

Francouzština je analytický jazyk strukturující myšlenky a rozvíjející kritické myšlení. Je jazykem velkých filozofů (mimo jiné Descartese, Sartra a Derridy) a špičkových vědců (Pierra a Marie Curieových, Pasteura, Georgese Charpaka atd.). Při studiu francouzštiny se děti učí také argumentovat a prezentovat různé pohledy na věc, což jsou cenné dovednosti pro diskuse a jednání.


10. Jazyk osvícenství

Francouzština je jazykem univerzálních myšlenek, které prosazovali filosofové za osvícenství v 18. století a přispěly k rozšíření idey lidských práv po celém světě.


11. Jazyk, jehož studium je zábavné

Na rozdíl od všeobecných představ není těžké se francouzštinu naučit. Jedná se o jazyk, který vyžaduje určitou přesnost, ale umí vyjádřit také jemné nuance. Netrvá dlouho dosáhnout úrovně, na které budete s to ve francouzštině komunikovat. Na trhu existuje řada metod, díky nimž může být učení francouzštiny zábavné již od prvních školních let. Francouzština se studentům líbí také proto, že je měkká, melodická a romantická.


12. Jazyk pro studium dalších jazyků

Francouzština představuje dobrý základ pro studium dalších, zejména románských jazyků (španělština, italština, portugalština, rumunština), a dokonce i angličtiny vzhledem k tomu, že z ní je odvozeno přes polovinu současné anglické slovní zásoby.

13. Vysoké standardy výuky

Učitelé francouzštiny jsou známí dynamickým a vynalézavým přístupem a vysokými očekáváními. Vzhledem k výborné pověsti francouzštiny jsou studenti většinou vysoce motivovaní a dosáhnou velmi vysoké úrovně. Francie se rovněž aktivně podílí na poskytování dalšího vzdělávání zahraničním učitelům, takže kurzy francouzštiny vždy dosahují vysoké úrovně.

14. Tvořivý jazyk

Francouzštinu často uslyšíte na jevišti. Učitelé často zkouší francouzské hry, aby se jejich studenti zúčastnili frankofonních divadelních festivalů. Studium francouzštiny dětem pomáhá v sebevyjádření a získávání sebevědomí před ostatními. Studenti se také učí francouzsky pomocí písní díky širokému repertoáru minulých i současných zpěváků.


15. Mnoho příležitostí k jazykovým výměnám

Pro studenty je snadné navázat kontakt s rodilými mluvčími v jejich věku jako přáteli na dopisování nebo přes internet. Ve Francii existuje řada výměnných programů nabízejících cenné zážitky. Tisíce francouzských škol navázaly partnerství se školami po celém světě, a vytvořily tak největší světovou vzdělávací síť.

16. Jedinečný systém francouzských mezinárodních škol

481 francouzských škol v 133 zemích navštěvuje 310 000 žáků. Polovina z nich jsou cizí státní příslušníci, díky čemuž je síť francouzských škol v zahraničí zcela jedinečná.

17. Podpora jazykové rozmanitosti

Používání francouzštiny významně přispívá k zachování jazykové rozmanitosti ve světě a v dnešním globalizovaném světě zabraňuje dominanci jediného jazyka.

Dernière modification : 13/11/2015

Haut de page