Předání vyznamenání na Francouzské ambasádě v Praze

Jeho Excelence francouzský velvyslanec pan Charles Fries předal plukovníku Aleši Klepkovi a paní Simoně Altschulové insignie rytíře Národního řádu za zásluhy.

Slavnostnímu předání insignií, které proběhlo na půdě Francouzského velvyslanectví 19. března 2009, se zúčastnil první náměstek ministryně obrany MUDr. Martin Barták, ředitel sekce obranné politiky a strategie MO pan Ing. Ivan Dvořák a ředitel Vojenského zpravodajství generál Ondrej Paleník.

Jeho Excelence pan Charles Fries poděkoval plukovníku Klepkovi, bývalému přidělenci obrany v Paříži a současnému řediteli Kanceláře prvního náměstka ministryně obrany, a paní Mgr. Altschulové z Oddělení mezinárodních vztahů za jejich aktivní podíl na úspěšném rozvoji vojenské spolupráce mezi Českou republikou a Francií a za jejich hluboký zájem o tuto zemi.

JPEG

Poté, plukovník Klepek a paní Altschulová zdůraznili historické dřívější vazby mezi oběma zeměmi. Zvláště připomenuli úlohu francouzských generálů Pellého, Mittelhaussera a Fauchera při budování československých ozbrojených sil mezi léty 1919 až 1935. Oba dva si pochvalovali dobrou úroveň bilaterální spolupráce v oblasti obrany posílené po sobě jdoucími předsednictvími EU ve druhé polovině roku 2008 a na začátku roku 2009.

Číst proslovy:

Proslov při předávání insignií rytíře Národního řádu za zásluhy paní Mgr. Altschulové

Proslov při předávání insignií rytíře Národního řádu za zásluhy panu plukovníku Klepkovi

Dernière modification : 30/03/2009

Haut de page