Paní Jaroslava Tláskalová a paní Marcela Horažďovská obdržely insignie důstojníka Řádu akademických palem (27. června 2016) [fr]

27. června 2016 předal velvyslanec jménem ministryně školství, vysokého školství a výzkumu insignie důstojníka Řádu akademických palem dvěma profesorkám francouzštiny jako ocenění jejich příkladné profesní kariéry :

- Paní Marcele Horažďovské, bývalá zástupkyni ředitele Gymnázia Pierra de Courbertina v Táboře,

JPEG

- Paní Jaroslavě Tláskalové, odborné referentce Odboru mezinárodních vztahů Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.

JPEG

Projevy velvyslance M.Horažďovská a J. Tláskalová.

Řád akademických palem je určen k ocenění francouzských i zahraničních odborníků za jejich angažovanost v oblasti vzdělání, vědy a výzkumu, a dále osobnostem, které se aktivně a výjimečným způsobem podílejí na vzájemné intelektuální, vědecké a kulturní výměně.

Dernière modification : 17/08/2021

Haut de page